Aktuality

Proč voda hasí oheň?

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 31. 03. 2010

Umělá černá díra fungující pro mikrovlnné záření

Přenosná černá díra

Čínští vědci Qiang Chen a Tie Jun Cui z Jihovýchodní univerzity v Nanjingu vytvořili černou díru, která beze zbytku pohlcuje světlo a přitom se vejde do kapsy.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Edita Bromová, 26. 03. 2010

ITER jako živý

Termojaderné palivo hmotnosti poštovní známky je spoutáno 23 tisíci tunami oceli a omotáno 150 tisíci kilometry supravodivých drátů – to bude tokamak ITER! Zdá se vám těch tun a kilometrů příliš? Vše lidské že je těmto číslům na hony vzdáleno? Pokusím se čtenáře přesvědčit o opaku. ITER se svými tunami a kilometry je vlastně jeden velký živý organismus!

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Milan Řípa, 24. 03. 2010

Obal DVD

Tajemství CO2 – film ve vaší škole

Je CO2 přítel nebo nepřítel? Umíte si vyrobit CO2 doma v kuchyni? Víte, které plyny způsobují skleníkový efekt? Co bude po zapálení explodovat bouřlivěji – balonek naplnění vodíkem nebo kyslíkem? Myslíte, že je možné snížit výskyt uhlíku na Zemi?

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 22. 03. 2010

Foto k článku Amálie Kovářové

Výzva krizím

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pražského ČVUT vyhlásila 19. března laureáty literární a fotografické soutěže Výzva krizím. Ze stovky literárních a fotografických prací, jimiž ji obeslali středoškoláci z celé republiky, porota v čele s děkanem Miroslavem Čechem vybrala nejprve dvě desítky finalistů a nakonec i vítěze. Ten svůj zájem o energetický obor projevil i svým rozhodnutím jadernou fakultu ČVUT vystudovat.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 22. 03. 2010

Vesmír mého mládí

V rámci Mezinárodního roku astronomie 2009, který lidstvu připomněl 400 let od prvního použití hvězdářského dalekohledu, vyhlásil Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie ve spolupráci se Sdružením hvězdáren a planetárií a Hvězdárnou a planetáriem Johanna Palisy literární soutěž pro autory všech věkových kategorií. Záměrem organizátorů soutěže bylo umožnit zprostředkovat dalším generacím vzpomínku, zážitek, zkušenost dokumentující obrovský pokrok v poznání vesmíru především v uplynulých desetiletích. Paleta námětů v kategorii poezie i prózy byla velmi široká – nebylo nutné se omezovat pouze na astronomické příběhy. Jak vyhlašovatelé soutěži v propozicích uvedli „vesmír není jenom noční nebe a kosmická tělesa, patří do něj také člověk a slasti i strasti jeho života“.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 22. 03. 2010

Ilustrační obrázek

Robotomie

Chcete vědět, kolik IBM superserverů potřebujete k simulaci krysího mozku? Zajímá vás, nakolik je etické vypnout virtuální holku, když se zrovna šťastně zamilovala? Myslíte si, že by umělá učitelka dokázala zjednat pozornost u vás ve třídě? Rádi byste si naprogramovali robota převážejícího nebezpečný odpad a provedli simulaci, jak rychle se šíří nakažlivý virus?

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Edita Bromová, 22. 03. 2010

Slavíme 10. narozeniny!

Ročník 2010 je již desátým ročníkem našeho časopisu. A zároveň toto číslo, které držíte v ruce (pokud jste si ho stáhli jako PDF, nebo k němu přišli jinak jako k papírové kopii), je právě 40. číslem! V roce 2001 vyšla první dvě čísla.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Marie Dufková, 18. 03. 2010

Zpráva z CERNu, 6. 11. 2009: LHC

Největší světový urychlovač elementárních částic LHC odstaven ptákem nesoucím kus chleba.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 18. 03. 2010

Malá elektroda implantovaná do oblasti motor cortexu zodpovědné za pohyb řečového ústrojí zachycuje aktivitu přibližně padesáti neuronů. Data jsou bezdrátově přenášena do počítače a dekódována.

Němí mluví, chromí chodí

Šestadvacetiletý Eric Ramsey měl vážně smůlu. V šestnácti letech utrpěl následkem automobilové havárie krvácení do mozku, které ho zcela paralyzovalo. Eric stále vidí, slyší a cítí, ale nemůže pohnout jediným svalem s výjimkou nepatrného pohybu očí. Přestože jeho postižení není léčitelné, Eric v posledních letech znovu začíná mluvit. Umožňuje mu to elektroda implantovaná do mozku a počítačový program.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Edita Bromová, 18. 03. 2010

Vazební tlumivky a kondenzátory

Půlstoletí HDO

Není to tak dávno, kdy pojem „noční proud“ znal každý, kdo měl doma elektrická akumulační kamna. Dnes se používá spíš jen ze setrvačnosti či z nostalgie, protože ho nahradil správný název „nízký tarif“. Liší se tato dvě označení? Z pohledu půlstoletí hromadného dálkového ovládání ano.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Pavel Duchek, 03. 03. 2010

Dobová kresba koněspřežné dráhy z Českých Budějovic do Lince

Budovatel železnic

Nastal nový rok 2010 a s ním se objevili i noví jubilanti, jejichž kulatá výročí bychom si měli připomenout. Vybrat pouhá čtyři jména, jejichž nositelé se v průběhu staletí zasloužili o rozvoj naší či světové techniky, není jednoduché a jen těžko může být spravedlivé. Zaměřili jsme se proto na osobnosti české či alespoň s naší vlastí úzce spojené. A navíc k nim alespoň velmi stručně přidáme další jubilanty, tak nějak „věcně příslušné“. František Antonín Gerstner se narodil 11. května 1795 v Praze a zemřel 12. dubna 1840 ve Philadelphii. Tedy právě před 170 lety. Po vystudování pražské polytechniky a univerzity se stal profesorem geometrie na vídeňské univerzitě.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Pavel Augusta, 01. 03. 2010

Ilustrace

Letem světem patentových spisů

...aneb kde končí realita a kde začíná fikce? Energie v jakékoliv podobě se stává nedostatkovým zbožím. Ale už naši předkové se setkávali s neotřelými způsoby, kterými se získávala či zužitkovávala energie nejrůznějšího druhu k výkonu užitečné práce. O geniálním vynálezci Edisonovi se například vyprávělo, že vrátka vedoucí k jeho laboratoři v Menlo Park šla obtížně otevírat. Když si na to návštěvníci stěžovali, Edison jim vždy poděkoval, že mu právě napumpovali galon vody do rezervoáru. Pro inspiraci jsem se vypravil do archivů patentových úřadů celého světa, snad toto vádémécum vám pomůže při přemýšlení, jak chytře ušetřit za elektřinu.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

PAGI, 01. 03. 2010

Ilustrace

Astronomická expedice 2010

Je teplý letní večer, asi dvě hodiny po západu slunce. Pod jasnou a hvězdami prozářenou oblohou se otevírá kopule hvězdárny. Dalekohled se mezitím sám automaticky nastavuje na souřadnice, které před chvíli do počítače zadal mladý astronom. Stejně jako minulou noc se chystá fotografovat galaxii ve Velké medvědici. Na včerejším snímku je totiž neidentifikovaný objekt. Rychle prohlídne právě pořízený snímek, na kterém ho ale nezajímají úchvatné detaily v galaxii, ale slabá hvězdička. Od včerejší noci se mírně posunula. Zdá se taky trochu rozmazaná – není pochyb – je to kometa! Rychlý výpočet její dráhy odhalí… PROBOHA! Srazí se se Zemí!

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 15. 02. 2010

Autor článku i projektu přebírá druhou cenu

Elektřina přímo z tepla

Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučenin A2VB3VI pro termoelektrické aplikace Dalším ze studentů, kteří uspěli v soutěži Expo Science AMAVET 2009, je Patrik Čermák z východočeské Třemošnice. Ústředním tématem jeho projektu jsou termoelektrické materiály. Patrik v soutěži obsadil v celkovém hodnocení krásné druhé místo s právem účasti na INTEL ISEF 2010 v USA. O své práci, kterou připravil ve spolupráci s Ústavem aplikované fyziky a matematiky Univerzity Pardubice, nám ochotně napsal stručný článek.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Patrik Čermák, SPŠE a VOŠ Pardubice, 15. 02. 2010

Ilustrace

Kde nejradši soutěžíte? Na webu! Kde jinde?

Připojte se na www.kdejinde.cz a soutěžte. Vítá vás virtuální svět Skupiny ČEZ – energetické město budoucnosti, které má pro vás připraveno mnoho záludných otázek.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 15. 02. 2010

Lis na balíky (foto B. Koč)

Využijeme sopky k výrobě elektřiny?

Vulkanická činnost Země, způsobená vícedeskovou tektonikou v kombinaci s dalšími vlivy, je trvalou součástí naší minulosti i přítomnosti. Na jedné straně může být stálou hrozbou pro osudy statisíců lidí, na druhé zdrojem tepelné energie, která se do atmosféry uvolňuje bez užitku pro člověka. Přitom by mohla být jedním z výhodných ekologických zdrojů energie k výrobě elektřiny. Jen tak vědět, jak na to! Podívejme se v této souvislosti za doprovodu webových stránek afrikaonline.cz do Afriky, kde asi před 30. milióny lety byl východ černého kontinentu rozbouřen množstvím silných erupcí, doprovázených gigantickými výlevy lávy. Koncem třetihor – v pliocénu – se čedičový příkrov s kužely sopečného popela rozevřel v systém příkopových propadlin.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 05. 02. 2010

Vyhlášení nového ročníku soutěže vědeckotechnických projektů vysokoškoláků Cena Nadace ČEZ

Cena Nadace ČEZ 2010 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci (11. ročník) Soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ „Svět energie“ www.cez.cz/vzdelavaciprogram Soubor ke stažení: soutvys2010.doc

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 03. 02. 2010

Vyhlášení nového ročníku soutěže vědeckotechnických projektů středoškoláků

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.¨Záštitu nad XVII. ročníkem soutěže ve školním roce 2009/2010 převzal předseda Akademie věd České republiky Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Soubor ke stažení: propozice2010.doc

více na: www.3pol.cz

0

Autor

, 03. 02. 2010

Postavte elektromobil a vyhrajte!

Občanské sdružení Future Age vyhlašuje soutěž „Postav prototyp funkčního dvoustopého elektromobilu“ a soutěž o „Nejlepší inovace v oblasti technologie či infrastruktury elektrického pohonu“.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 02. 02. 2010

Středoškoláci - máme pro vás další soutěž!

FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) je určen pro všechny středoškoláky se zájmem o fyziku. Zájemci dostávají šestkrát do roka zadání sedmi úloh, na jejichž vyřešení mají asi měsíc čas. Svá řešení pak pošlou, pořadatelé je opraví, obodují a spolu se vzorovými řešeními a výsledkovou listinou pošlou zpět.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 02. 02. 2010

ADELE ještě nevečeřela

ADELE se teprve rodí. Až vyroste do krásy, bude „večeřet“ či obědvat elektřinu z větrných a jiných nestabilních energetických zdrojů a na požádání ji zase posílat dál, až bude potřeba. ADELE není kytka, ale program velkokapacitního skladování elektřiny.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Marie Dufková, 29. 01. 2010

Největší česká uhelná Elektrárna Prunéřov

Co ten Prunéřov? Kouří? Kouří?

Donedávna jsme slovo „šrot“ slýchali ve spojitosti s rakouskými invektivami proti Temelínu. Přestože to je stále nejmodernější jaderná elektrárna v Evropě (dvě novější se teprve ve Finsku a Francii stavějí), naši sousedi ji nazývají „schrotenreaktor“. Nyní se nově objevilo stejné slovo ve spojitosti s největší českou uhelnou Elektrárnou Prunéřov.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Marie Dufková, 28. 01. 2010

Elektrárna Dětmarovice

Slavíme: dva tisíce let elektřiny pro Havířov

Nebojte se, velmi dobře víme, že elektřina se u nás používá sto let a město Havířov existuje jen něco přes 50 let. Ale: dětmarovická černouhelná elektrárna 25. ledna 2010 krátce před sedmnáctou hodinou vyrobila svou 100 miliontou megawatthodinu elektrické energie! Toto množství, vyrobené za dobu jejího bezmála 35letého provozu, by pokrylo spotřebu celé České republiky na více než 1,5 roku. No a město velikosti Havířova by si s touto „dávkou" elektřiny vystačilo na dobu přibližně 2 000 let!

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Václav Turoň, Alice Lutišanová, 28. 01. 2010

Augmented Reality

Chcete držet solární nebo větrnou elektrárnu ve svých dlaních? Návod najdete na: ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_reality

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Marie Dufková, 28. 01. 2010

Umělcova představa podmořského detektoru neutrin

Neutrino a velryba

Tento příběh začal hledáním jedné z nejmenších částic ve vesmíru a skončil nalezením největšího žijícího tvora na Zemi. Ukazuje, že i tak odlišné vědecké obory, jako jsou částicová fyzika a podmořská biologie, mohou mít společné průsečíky.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Edita Bromová, 26. 01. 2010

Být jako čuně

Žít ve špíně jako prase může být prospěšné pro váš imunitní systém. Zvláště, pokud jste nečistotě vystaveni už od narození. Již delší dobu se spekuluje, že pokud se mladý organismus dostane do styku s mikroby hned v raném věku, má to příznivý vliv na jeho imunitní systém a omezuje to šanci na pozdější rozvoj autoimunitních chorob.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Edita Bromová, 26. 01. 2010

Autobus Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-hybrid na palivové články bude nasazen příští rok v Hamburku

Vodíkové autobusy projektu HyFLEET:CUTE

„Po věku ropy a zemního plynu nastane nová doba, pravděpodobně věk vodíku.“ Pozor, nenechte se však podobnými prohlášeními mýlit! Vodík není palivem budoucnosti, ale pouze zajímavým energetickým médiem. Volný vodík, který by bylo možné těžit a čerpat do nádrží, se na Zemi v podstatě nevyskytuje. Musíme proto vodík vyrobit, ať už elektrolýzou z vody, nebo chemickou cestou z vhodných sloučenin. A tento proces spotřebovává energii, která se posléze spálením vodíku opět uvolní. Výhodou je, že mezi tím můžeme vodík skladovat v nádrži a převážet z místa na místo, což třeba s elektrickou energií tak snadno udělat nelze.

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Edita Bromová, 26. 01. 2010

Posádka princ Haakon (vpravo) a Hennig Solberg v dresu Norského královského autoklubu se dělí o dojmy v cíli 1. etapy Hydrogen Rally. Foto B. Koč

Skandinávie staví vodíkovou dálnici

O vodíku jako o energetickém médiu třetího tisíciletí se mluví a píše stále častěji. To ostatně předpovídal již roku 1874 J. Verne prostřednictvím jednoho z hrdinů románu Tajuplný ostrov. Cyrus Smith – viz http://www.3pol.cz/cz/rubriky/obnovitelne-zdroje/1035-vodik-na-silnicich

více na: www.3pol.cz

0

Autor

Koč Břetislav, 21. 01. 2010

Je energeticky výhodnější osvětlení prostoru jednou 100 W žárovkou (klasickou, dnes už zakázanou) nebo čtyřmi 25 W?

více na: www.3pol.cz

0

Autor

(red), 15. 01. 2010

První
1 .. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 .. 92
Poslední

Filtrování obsahu

Vyberte autora

Cílová skupina

Předškolní věk a 1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Středoškoláci
Vysokoškoláci
Pedagogové
Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail