3D elektrárny – Vodní elektrárny Štěchovice

3D elektrárny – Vodní elektrárny Štěchovice
Svět energie – 3D elektrárny / Vodní elektrárny Štěchovice
Svět energie – 3D elektrárny / Vodní elektrárny Štěchovice
Svět energie – 3D elektrárny / Vodní elektrárny Štěchovice

Součástí vzdělávacího portálu „Svět energie“ je i mobilní aplikace „3D elektrárny“, která názornou a hravou formou přibližuje zájemcům o energetické technologie jednotlivé výrobní zdroje. Vodní energetika je v aplikaci zastoupena 3D modelem akumulační a přečerpávací elektrárny ve Štěchovicích.


Aplikace je dostupná ON-LINE v prostředí prohlížeče:

 • 3D elektrárny – Vodní elektrárna Štěchovice:
  Svět energie – 3D elektrárny - Štěchovice on-line
  Minimální požadavky: 64-bitový OS (Windows 7 a vyšší), 4 GB RAM
  Prohlížeč: Mozilla Firefox (min. verze 45), Google Chrome (min. verze 57), Microsoft Edge (min. EdgeHTML verze 14), Safari (min. verze 10)


Aplikace je dostupná i OFF-LINE pro následujíci zařízení:

 • Pro počítače s operačním systémem MS Windows:
  Instalační soubor desktop verze
  Minimální požadavky na zařízení - MS Windows 7
 • Pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem iOS:
  Svět energie – 3D elektrárny - App Store
  Minimální požadavky na zařízení - iOS 8.0, iPad 3, iPhone 5S
 • Pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android:
  Svět energie – 3D elektrárny - Google Play
  Minimální požadavky na zařízení - Android 4.4, CPU: ARMv7 NEON nebo Atom, OpenGL ES 2.0

Popis modelu vodní energetiky

Vodní dílo Štěchovice zahrnuje dvě elektrárny – akumulační pološpičkovou elektrárnu Štěchovice I s instalovaným výkonem 22,5 MW a přečerpávací elektrárnu Štěchovice II s dvojnásobným výkonem. Historický význam i přítomnost obou typů elektráren v jednom areálu zdůvodňují, proč je oblast vodních zdrojů v aplikaci zastoupena právě Vodními elektrárnami Štěchovice.

Základní 3D model zahrnuje kompletní areál štěchovického vodního díla s množstvím vyznačených objektů. Některé z nich označují jen název a polohu zařízení, jiné odkazují na detailní modely významných prvků staveb a technologických zařízení. Tyto koncové objekty představují základní informační stavební kameny aplikace. Kromě detailního 3D modelu znázorňujícího reálné konstrukční provedení a funkčnost konkrétního objektu, jsou pro něj dostupné ještě doplňující textové a obrazové informace. Po prostudování materiálů objektu, čekají na uživatele interaktivní výzvy v podobě fyzikálních výpočtových úloh a vědomostních testů.

Ze stavebních objektů jsou v areálu vodního díla Štěchovice podrobně popsány: přehradní nádrž, hráz, plavební komora nebo horní nádrž přečerpávací elektrárny. Z energetických zařízení jsou to tlakové přivaděče, elektrický generátor a především vodní turbíny. Akumulační elektrárnu zastupuje použitá Kaplanova turbína, z přečerpávací elektrárny je představena reverzní Francisova turbína.

Kromě zástupce vodní energetiky je v aplikaci představena ještě klasická uhelná elektrárna a další energetické zdroje budou postupně přibývat.


Popis aplikace

V úvodu každého zdroje se můžete seznámit s dispozičním řešením celé elektrárny, výběrem zvýrazněných objektů se dostáváte stále hlouběji přes technologické celky až k jednotlivým zařízením, tvořícím klíčové uzly v technologickém zapojení elektrárny. Tato informační úroveň obsahuje detailní 3D model vybraného zařízení a množství doplňujících informací. Kromě konstrukčního hlediska a vizualizace funkčnosti zařízení jsou to informace, týkající se teoretických podkladů, konkrétní instalace zařízení, galerií fotografií a videí nebo možnost vyzkoušet si řešení praktických úloh a interaktivních příkladů.

Všechny 3D modely celků i zařízení jsou real-time vykreslované, otáčení a zoom objektů je ovládáno uživatelem. K přehlednosti a lepšímu pochopení funkčnosti přispívá i možnost filtrace zobrazení jednotlivých částí zařízení.

Podrobnější informace jsou u koncového modelu zařízení rozděleny na několik skupin (informačních oken):

Výklad (Teorie) – představuje krátký popis historie, konstrukčních variant a způsobů využití energetického zařízení, jeho role v technologickém komplexu elektrárny. Jsou uvedeny praktické typy zařízení podle různých kritérií, používané materiály na výrobu nebo osobitosti energetických instalací.

Fyzikální principy – informační okno seznamuje uživatele se zařízením z hlediska využití základních fyzikálních principů a dějů. Součástí fyzikálních principů jsou i základní vzorce charakterizující daný děj.

Parametry – informační okno s přehledným výčtem všech hlavních parametrů zařízení. Přehledná tabulka obsahuje popisy a jednotky parametrů, jejich obecný rozsah a konkrétní hodnoty pro popisovaný energetický zdroj.

Fotografie – okno tvoří galerie vybraných fotografií zařízení v různých pohledech a řezech, názorně představujících skutečnou podobu objektu, jeho velikost, tvar i místo (například ve strojovně, v reaktorovně, nebo v kotelně). Do fotogalerií jsou začleněny i unikátní dokumentární záběry z výstavby.

Video z praxe – praktický výklad a seznámení se zařízením přímo na místě instalace v elektrárně.

Úloha – pro uživatele, které problematika zaujala, jsou připraveny matematicko-fyzikální úlohy, k jejichž zdárnému vyřešení jsou potřebné vědomosti získané v teoretické části popisu konkrétního zařízení.

Interaktivní pokus – pro některá zařízení je dostupný i interaktivní pokus, který pomocí uživatelského nastavení ovládacích prvků na panelu simuluje reálné chování zařízení. Výsledné (vypočtené) parametry jsou prezentovány na obrazovce a úkolem řešitele pokusu je splnění předepsaného zadání.

Testy – závěrečnou součástí podrobného popisu každého koncového modelu jsou zkušební testy, ve kterých si uživatel ověří, co se o zařízení naučil.

7

Autor

Simopt, 2016

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail