Přenosová soustava 3D (ČEPS)

Přenosová soustava 3D (ČEPS)
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D
Přenosová soustava 3D

Aplikaci „Přenosová soustava 3D“ na vzdělávací portál Svět energie zapůjčila společnost ČEPS, která má v České republice na starost právě provoz přenosové soustavy. Aplikace umožňuje nahlédnout do problematiky výstavby, provozu a údržby elektrického vedení 400 kV a 220 kV, zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase, i přeshraničních toků elektřiny (vývoz, dovoz, tranzit). Přibližuje také fascinující a napínavou práci dispečerů, kteří ochraňují Česko před hrozbou black-outu. Podrobné 3D modely technických prvků přenosové soustavy doplňuje řada ilustračních obrázků, schémat, grafů a zajímavých textů. K dispozici je také hra, v níž si zájemci ve zjednodušené podobě vyzkouší, jak náročné je přenosovou soustavu řídit. Aplikace Přenosová soustava 3D tak poskytuje skvělé rozšíření obzoru těm, které zaujala aplikace Distribuční soustava 3D, publikovaná na Světu energie na jaře 2019.

Aplikace je dostupná ON-LINE v prostředí prohlížeče:

 • Přenosová soustava 3D:
  Svět energie – Přenosová soustava 3D on-line
  Minimální požadavky: 64-bitový OS (Windows 7 a vyšší), 4 GB RAM
  Prohlížeč: Mozilla Firefox (min. verze 45), Google Chrome (min. verze 57), Microsoft Edge (min. EdgeHTML verze 14), Safari (min. verze 10)

Aplikace je dostupná i OFF-LINE pro následující zařízení:

 • Pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem iOS:
  Přenosová soustava 3D      Přenosová soustava 3D - App Store
  Minimální požadavky na zařízení: iOS 8.0, iPad 3, iPhone 5S
 • Pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android:
  Přenosová soustava 3D        Přenosová soustava 3D - Google Play
  Minimální požadavky na zařízení: Android 4.4, CPU: ARMv7 NEON nebo Atom, OpenGL ES 2.0
 • Pro počítače s operačním systémem MS Windows:
  Přenosová soustava 3D         Instalační soubor desktop verze
  Minimální požadavky na zařízení: MS Windows 7

Popis aplikace

Aplikace „Přenosová soustava 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů energetických zařízení představí zajímavé informace, principy a zákonitosti přenosu elektrické energie od velkých systémových energetických zdrojů až po rozvodny a transformovny, kde se energie předává odběratelům a distribučním společnostem. Dozvíte se vše podstatné o nadzemních vedeních a napěťových úrovních přenosové soustavy, o rozvodnách, k čemu slouží velké výkonové transformátory a speciální transformátory s posuvem fáze, nebo jak se říká některým typům stožárů. Taktéž nahlédnete do problematiky provozu a dispečerského řízení přenosové soustavy a využívání podpůrných služeb.

Seznamování s přenosovou soustavou začíná pohledem na 3D model části krajiny se zvýrazněnými objekty, které mají určitý vztah k přenosu elektřiny. Posouváním, otáčením a přibližováním scény si lze krajinu s objekty prohlížet z libovolné perspektivy pohledem letícího dronu. Významné objekty umožňují vnoření do nových scén s detailními 3D modely zařízení, ostatní doplňující objekty obsahují pouze krátký vysvětlující popis. V detailním zobrazení je dostupná další, textově-obrazová informační úroveň aplikace, která kromě popisu významu, konstrukce a typů vybraného přenosového zařízení nabízí též množství ilustračních fotografií. U relevantních objektů je představena činnost společnosti ČEPS – výhradního provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy České republiky.

Řízení přenosové soustavy rozhodně není jednoduchá činnost. Při vyrovnávání výroby s aktuální spotřebou je nutné brát v úvahu disponibilní výkony jednotlivých zdrojů, jejich rychlosti náběhu, regulační možnosti, ale i nepredikovatelnost výroby z obnovitelných zdrojů a možné technologické výpadky a poruchy. Pokud si chcete tuto činnost vyzkoušet a vžít se na chvíli do role dispečera přenosové soustavy, je pro vás v aplikaci připravena zajímavá hra, která řízení reálné soustavy simuluje. Uvidíte, že udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou vyžaduje od dispečera především znalosti, soustředění a schopnost rychlého rozhodování.

Pro plynulé zobrazení náročnějších grafických scén vyžaduje aplikace zařízení střední nebo vyšší třídy.

2

Autor

Simopt, 2019

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail