Elektrárna Dětmarovice

Elektrárna Dětmarovice je největší uhelnou elektrárnou na Moravě a největší černouhelnou elektrárnou v České republice. Leží v těsné blízkosti polských hranic při hlavní železniční trati Bohumín–Žilina, nedaleko Ostravy.

Výstavba elektrárny

Elektrárna se začala stavět roku 1971. Generálním projektantem stavby byl Energoprojekt Praha, stavbu provedla firma VOKD Ostrava, dodavatelem technologie byla Škoda Plzeň. Kotle vyrobil podnik Vítkovice.

Ve čtyřech 200MW blocích je zde instalován výkon celkem 800 MW. Elektrárna ročně vyprodukuje okolo 2,5 až 3 TWh elektrické energie a více než 800 TJ tepla.

Palivo

Dětmarovická elektrárna spaluje černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg, které se dopravuje po železnici z nedalekých ostravsko-karvinských dolů. Uhlí vozí vlaky dopravce OKD Doprava. Ročně se ve zdejších kotlích spotřebuje 1 až 1,5 milionu tun uhlí. Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok je cca 1 600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagónů.

Zajímavost

Víte, že ke každému kotli patří mlecí zařízení, které je schopno namlít 36 tun uhlí za hodinu?

Technologie

Účinnost kotlů se pohybuje okolo 90 %, nejvyšší teplota dosahuje 1 400 °C. Pára má teplotu 540 °C a tlak 17 MPa. Každý kotel má vlastní mlecí zařízení, které je schopno namlít 36 tun uhlí za hodinu. Dále je každý kotel opatřen čtyřmi odlučovači popílku a dvěma kouřovými ventilátory.

Strojovna elektrárny je osazena čtyřmi turbínami. Na společné hřídeli s turbínou je třífázový generátor, který vyrábí elektrickou energii o napětí 15,75 kV. Po transformaci je elektřina vyvedena do rozvoden pro města Bohumín, Vratimov, Albrechtice a Doubrava. Technologická zařízení elektrárny jsou chlazena uzavřenými chladicími okruhy doplňovanými vodou z řeky Olše.

Portrét největší černouhelné elektrárny v ČR
Řídícím centrem dětmarovické elektrárny je centrální dozorna
Vysoké komíny a kotelna dětmarovické elektrárny
Obchůzka chladicích věží v areálu elektrárny Dětmarovice

Čištění spalin

Všechny spaliny elektrárny jsou vyčištěny od oxidů dusíku, síry a od popílku. Odsiřovací zařízení od firmy Mitsubishi je v provozu od března roku 1998. Z hlediska vlivu na životní prostředí se dětmarovická elektrárna řadí na špičku českých tepelných elektráren, o čemž svědčí i zavedený a certifikovaný systém EMS.

Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně cca 400 000 tun vedlejších energetických produktů. Z tohoto množství je 90 % využíváno především ve stavebnictví a zbylých 10 % využito převážně k rekultivačním účelům.

Zajímavost

Víte, že více než 90 % vedlejších produktů elektrárny je využitelných ve stavebnictví?

Dodávky tepla

Kogenerace – tedy společná výroba elektrické energie a tepla, snižuje spotřebu paliva a tak přispívá k šetření životního prostředí. Elektrárna Dětmarovice dodává teplo především do města Orlová. Dále zásobuje teplem odběratele v okolí elektrárny.

Celková roční dodávka představuje cca 600 TJ, instalovaný výkon výměníkových stanic v elektrárně je 120 MWt. V zimě za velkých mrazů protéká potrubím do Orlové i 650 m3 horké vody o teplotě až 140 °C za hodinu. V květnu 2009 začala výstavba horkovodu do města Bohumín, dokončen byl na podzim 2010. Horkovodem bude proudit teplo z elektrárny Dětmarovice do Bohumína po dobu minimálně dvaceti let. Již první dodávky na podzim 2010 přinesly bohumínským zhruba pětinovou úsporu plateb za vytápění a teplou vodu. Náklady na výstavbu horkovodu ve výši 500 milionů korun hradila Skupina ČEZ.

Zajímavost

Víte, že náklady na stavbu horkovodu pro Město Bohumín hradila Skupina ČEZ?

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail