Elektrárna Hodonín

Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951–1957. Přirozená dominanta celého Hodonína měla dříve čtveřici komínů, po zredukování instalovaného výkonu byly dva odstraněny. Přirozená dominanta celého Hodonína měla dříve čtveřici komínů, po zredukování instalovaného výkonu byly dva odstraněny. Výběr lokality pro její výstavbu vycházel z místních podmínek, blízkosti lignitového dolu a řeky Moravy. Dnes leží v podstatě přímo ve městě Hodonín.

Výstavba elektrárny

Během let 1954 až 1958 byl naplno spuštěna elektrárna Hodonín, v tehdejším Čekoslovensku největším zdrojem elektřiny s celkovým výkonem 55 MW. V roce 1966 proběhly rekonstrukce, které přispěly k zvýšení výkonu elektrárny.

Víte, že…

V roce 2000 se zde spálilo celých 2 395 tun dřevní štěpky?

Dodávky tepla a ekologizace

Kvůli výstavbě nových výkonnějších bloků v jiných lokalitách ztrácela Elektrárna Hodonín význam jako dodavatel elektřiny a začala být přestavována na teplárenský provoz. Již v roce 1963 dodávala teplo v páře průmyslovým závodům a ostatním spotřebitelům v Hodoníně. Během let 1980 až 1997 proběhly rekonstrukce, které přispěly k rozvoji teplárenského zaměření elektrárny.

Díky rekonstrukcím se také podařilo výrazně snížit emise znečišťujících oxidů a tuhých znečisťujících látek. Účinnost záchytu popílku je až 99,5 %. Protože je elektrárna součástí města, je kladen důraz na odhlučnění provozu, byla vystavěná dokonce protihluková bariéra. Elektrárna nevypouští do řeky Moravy žádné odpadní vody. O citlivém vztahu k okolí nejlépe svědčí i více než třicetileté smrky a borovice na nádvoří elektrárny.

Elektrárna Hodonín je nyní již součástí města
Interiér hodonínské elektrárny

Elektrárna Hodonín je evropským unikátem, neboť jako jediná zásobuje teplem cizí stát –Slovenské město Holíč, teplou vodou. Výroba elektřiny je určena pro potřeby jihomoravského regionu. Kromě podniků dodává teplo 9 000 domácnostem. Díky výstavbě tepelného napáječe Hodonín – východ je možné rozšířit dodávky tepla. Celková roční dodávka tepla v současnosti činí cca 750 TJ.

Víte, že…

Odpadní materiály vznikající ze spalovacích procesů jsou vhodné pro další zpracování?

Spalování biomasy

Od 31. prosince 2009 je jeden z bloků hodonínské elektrárny určen výhradně ke spalování čisté biomasy. Zařízení disponuje elektrickým výkonem až 30 MW a denně si vyžádá 1 200 tun biomasy. Vytvoření postačující rezervy nutné k pokrytí víkendového provozu vyžaduje dodávku cca 1 600 tun biomasy každý všední den. Hodonínská elektrárna je jedničkou ve Skupině ČEZ ve spalování biomasy. Již v roce 2000 se zde spálilo celých 2 395 tun dřevní štěpky. Spaluje se také sláma, kořeny, slunečnicové slupky, tradicí se stalo spalování vánočních stromků z hodonínského městského svozu. V roce 2015 se z biomasy vyprodukovalo více než 208 GWh. Kvůli efektivnímu spalování biomasy zde byla zprovozněná laboratoř pro analýzu biomasy, třídič biomasy a dopravní linky na peletky z biomasy. Za jeden měsíc vzorkovač zvládne zpracovat více než 1 200 vzorků. Odebere vzorky z dopravníku, namele biomasu na zrnitost 0,5 mm, laboratoř stanoví obsah vlhkosti, obsah popela, obsah důležitých prvků – C, H, N, S, následně vypočítá spalné teplo a výhřevnost. Odběr a zpracování vzorků se tak už nedělají ručně, ale za přesně stanovených a stále stejných podmínek, což přispívá jak k vyšší výkonnosti, tak i přesnosti.

Víte, že…

Hodonínská elektrárna je jedničkou ve Skupině ČEZ ve spalování biomasy?

Vedlejší energetické produkty

Vedlejší energetické produkty vznikající ze spalovacích procesů se stávají (za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek) surovinou pro další zpracování. Například suchý popel se dá použít při zásypech výkopů nebo pro výrobu betonových směsí, stejně tak popílek pro výrobu betonových směsí.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail