Elektrárna Ledvice

Elektrárnu Ledvice najdeme na úpatí východní části Krušných hor mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina. Elektrárna byla postavena v letech 1966–1969, měla 5 bloků a celkový výkon 640 MW.

Fluidní kotel

1. 2. 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a k Silvestru roku 1998 ukončil provoz i blok č. 1. V průběhu let 1996–1998 probíhaly opravy v rámci bloku č. 4. Firma ABB Energetické systémy dodala fluidní kotel, který byl během oprav nainstalován a jeho zkušební provoz byl spuštěn v roce 1998. Technologie fluidního kotle řeší celý komplex emisí, proto není potřeba dodatečného odsiřovacího zařízení, čímž přispívá k snížení nákladů.

Rozsáhlé rekonstrukce

Tři bloky, s jejichž provozem se počítá i nadále, prošly rozsáhlými úpravami s cílem ještě více snížit dopad výroby elektřiny na životní prostředí. Během let 1992–1994 proběhly významné a rozsáhlé rekonstrukce bloků č. 2, 3 i 4, díky kterým se, mimo jiné, povedlo snížit počet emisí.

V elektrárně Ledvice se spaluje hnědé uhlí z dolů Bílina. Uhlí do elektrárny dopravují pásové dopravníky ze sousední úpravny uhlí přímo do zásobníků paliva jednotlivých kotlů nebo na manipulační skládku, která má kapacitu 40 000 t a slouží jako rezerva pro případ výpadku dodávky.

Dodávky tepla

Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické zajišťuje i dodávky tepla pro odběratele v nejbližším okolí – dodává teplo pro města Teplice a Bílina. Kogenerace (společná výroba elektřiny a tepla v jednom cyklu) snižuje spotřebu paliva a tím pádem šetří životní prostředí. Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1 000 TJ při maximálním tepelném výkonu 150 MW. Elektrárna má navíc značnou výkonovou rezervu, která umožňuje navýšení dodávek do stávajících lokalit a zároveň i připojení dalších odběratelů.

Nový blok

Nejmodernějším uhelným elektrárenským blokem v České republice je ledvický Nový blok s účinností vlastního kotle 91,23 %.

Technologie Nového zdroje

Kotel o výkonu 1 286 MWt spaluje hnědé uhlí. Kvůli dilataci (prodlužení kotle při zahřátí) je konstrukce zavěšena. Spaliny vznikající v kotli je potřeba vyčistit od nečistot, které při procesu hoření vznikají. Těmi je převážně popílek, plynné spaliny a struska (tuhé zbytky). Spaliny jsou vedeny do odlučovačů popílku a odsiřovacího zařízení. Mokrá vápencová vypírka zajišťuje odsiření spalin.

Celkový pohled na elektrárnu Ledvice
Stavba Nového bloku 660 MW je téměř dokončena
Obsluha provádí technologické manipulace na strojovně
Informační centrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku

Zajímavost

Víte, že kogenerace (společná výroba elektřiny a tepla v jednom cyklu) snižuje spotřebu paliva a tím pádem šetří životní prostředí?

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY KOTLE
Jmenovitý tepelný výkon kotle (tchv = 18,5 °C) cca 1 286 MWt
Množství přehřáté páry cca 1 677,5 t/h
Jmenovitý tlak přehřáté páry 27,204 MPa
Jmenovitá teplota přehřáté páry 600 °C
Množství páry z přihříváku cca 1 440,0 t/h

Vodní hospodářství

Voda se odebírá z Labe přes čerpací stanici Dolní Zálezly. Jako záložní zdroj na omezenou dobu bude sloužit odběr z vodní nádrže Všechlapy. Surová voda se chemicky upraví a slouží jako filtrovaná voda do chladicích okruhů, požární voda, voda do vývěvy kondenzátoru a pro ostatní technologické účely.

Věžový okruh chlazení odvádí odpadní teplo z kondenzátorů chladicí vodou, která se ochlazuje v chladicí věži. Pro nový blok byla vybudována jedna nová chladicí věž, nová čerpací stanice chladicí vody včetně výtlačného a vratného potrubí a dvě provozní vertikální čerpadla. Chladicí okruh je dimenzován pro kondenzační provoz při teplotě chladicí vody 28 °C.

Odpadní vody z odsíření budou sloužit při výrobě vedlejšího energetického produktu – stabilizátu. Další průmyslové odpadní vody, a to zejména odluh z chladicího okruhu, budou v max. možné míře recirkulovány do systému a budou se využívat pro výrobu vápencové suspenze pro odsíření a pro přípravu stabilizátu.

Dodávky elektřiny a tepla

Elektrárna dodává elektřinu a teplo do měst Teplice, Bílina a také do dolů Bílina. Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1 000 TJ při maximálním tepelném výkonu 150 MWt. Značná výkonová rezerva umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšeni dodávek do stávajících měst a dolu.

Navštivte Infocentrum Elektrárny Ledvice

Zajímavost

Víte, že nejmodernějším uhelným elektrárenským blokem v České republice je ledvický Nový blok?

Původní elektrárna Ledvice před výstavbou nového bloku
Transformátory vedle původní strojovny ledvické elektrárny

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail