Elektrárna Mělník

Elektrárna Mělník leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládá se ze tří technologických celků, vybudovaných postupně v 60. a 70. letech jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů.

Mělník I

Elektrárna Mělník I disponuje instalovaným výkonem 240 MW. Její stavba byla zahájena roku 1956 a provoz v roce 1960. V osmdesátých letech byla zahájena přestavba elektrárny Mělník I na teplárnu. Současně byla zahájena výstavba tepelného napáječe, který bude dodávat teplo do Pražské teplárenské soustavy. Dodávka tepla pro hlavní město ČR byla zahájena v roce 1995. Elektrárna Mělník I je primárním výrobcem tepla pro Prahu. Tepelný výkon přenášený napáječem tepla je 650 MW a ročně zajišťuje dodávku ve výši 9 800 TJ. Od roku 2003 je do dodávky tepla zahrnuto i město Neratovice.

Víte, že…

Díky modernizacím je účinnost čištění plynných spalin 95%?

Mělník II

Elektrárna Mělník II byla uvedena do trvalého provozu v listopadu roku 1971. V rámci ekologického a modernizačního programu prošly v letech 1994–1996 dva bloky celkovou rekonstrukcí.

Odsiřovací zařízení využívající metodu mokré vápencové vypírky bylo uvedeno do provozu v druhé polovině roku 1998. Díky rozsáhlé rekonstrukci se podařilo zvýšit výkonnost elektrárny a zároveň i snížit počet emisí, Účinnost elektroodlučovačů polapujících popílek se nyní pohybuje nad hranicí 99 %. Nyní má Mělník II instalovaný výkon 2 × 110 MW.

Elektrárna Mělník II dodává teplo horkovodem do města Mělník a do obce Horní Počáply a dále odběratelům v areálu a v blízkosti elektrárny. Celková roční dodávka je cca 500 TJ při maximálním výkonu 80 MWt.

Chladicí věž, kotelna a komín uhelné elektrárny Mělník III
Zadní část věžového kotle elektrárny Mělník III
Zadní pohled na komíny elektrárny Mělník

Díky tzv. kombinovanému cyklu může elektrárna Mělník II vyrábět jak teplo, tak energii. Tento cyklus výrazně zvyšuje využitelnost paliva a tím pádem i energetické úspory s pozitivním vlivem na životní prostředí. Od roku 2014 je v provozu tepelný propoj mezi výrobnami Mělník I a Mělník II. Tepelným propojem lze z Mělníku II dodávat tepelný výkon až 120 MW tepelných do Pražské teplárenské soustavy. Tím se zvýšila spolehlivost a bezpečnost dodávek tepla do hlavního města Prahy.

Víte, že…

Pro využití výtoku vody z elektrárny byla v areálu postavena malá vodní elektrárna?

Mělník III

Elektrárna Mělník III s blokem 500 MW byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Tento blok byl ve své době největším uhelným blokem v České republice. Díky své technické koncepci se stal jedním z nejekonomičtějších energetických bloků uhelných elektráren. V průběhu let prošel většími modernizacemi a rekonstrukcemi. Cílem těchto náročných investic v letech 1994–1998 bylo prodloužení životnosti elektrárny na dalších minimálně 20 let, dosažení konkurenceschopnosti, ale i ekologicky šetrného provozu. Na přelomu druhého tisíciletí byly provedeny další modernizace, díky kterým je účinnost čištění plynných spalin 95%, tuhé zbytky po spalování jsou recyklovány a používány k výrobě stavebních materiálů.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail