Elektrárna Tisová

Elektrárna Tisová leží v západní části Sokolovské pánve mezi Krušnými horami a Slavkovským lesem. Je nejzápadněji situovaným energetickým zdrojem Skupiny ČEZ a patří k nejstarším hnědouhelným elektrárnám. Leží v nadmořské výšce 405 m a geograficky je téměř v geometrickém středu lázeňského trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Je vybudována na místě původní hornické obce Tisová, která musela svého času ustoupit důlní činnosti. O jejím umístění právě do těchto míst rozhodly dva důležité faktory – řeka Ohře, ze které je zásobována vodou, a blízké zásoby sokolovského hnědého uhlí. Uhlí dopravují pásové dopravníky přímo z třídírny Sokolovské uhelné, a. s.

Výstavba Elektrárny

Výstavba Elektrárny Tisová I byla zahájena v r. 1954. Bylo instalováno osm kotlů 125 t/h a čtyři turbosoustrojí 50 MW. V prosinci r. 1958 byl přifázován první turbogenerátor 50 MW a v r. 1959 byla instalovaná poslední turbína – protitlaká 12 MW. Celkový instalovaný výkon ETI I tak činil 212 MW. Zdrojem páry ETI I byly původní vysokotlaké, třítahové kotle s granulačním ohništěm a přirozenou cirkulací. Každý kotel měl čtyři mlecí okruhy s tlukadlovými mlýny, které byly v letech 1965–1970 rekonstruovány a vybaveny ventilátorovými mlýny s přímým foukáním uhelného prášku do ohniště.

Výstavba Elektrárny Tisová II byla zahájena v r. 1955. Byly instalovány tři bloky 100 MW, které byly uvedeny do provozu v letech 1960 až 1962. Celkový instalovaný výkon ETI II činil 300 MW. Zdrojem páry byly 3 vysokotlaké, třítahové kotle s granulačním ohništěm, přirozenou cirkulací vody a přihříváním páry o výkonu 330 t/h. Kotle měly čtyři mlecí okruhy s tlukadlovými mlýny, které byly v letech 1971–1973 nahrazeny ventilátorovými mlýny s přímým foukáním prášku do ohniště.

Elektrárna Tisová se svým výkonem 512 MW byla ve své době první československou velkoelektrárnou a byly v ní poprvé instalovány a v provozu ověřeny bloky o výkonu 100 MW. V letech 1983 až 1987 proběhly rozsáhlé rekonstrukce prvního technologického celku a jeho přestavba na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Dva turbogenerátory 50 MW nahradily kondenzační turbíny s regulovaným odběrem o výkonu 55 MW. Současně byl vybudován rozvod tepla pro region Sokolovska a teplo začalo být dodáváno do okolních měst a obcí (Sokolov, Březová, Habartov, Bukovany, Svatava, Královské Poříčí). Celkový instalovaný výkon elektrárny se tak zvýšil na 522 MW.

Tisová patří k nejstarším elektrárnám v ČR, spalujících hnědé uhlí
Turbogenerátory s výkonem 57 MW jsou v elektrárně pečlivě udržovány

Útlum výroby a rekonstrukce

V první útlumové vlně hnědouhelných elektráren na začátku devadesátých let byly odstaveny dva 100MW bloky. Jeden na konci roku 1990, druhý na konci roku 1991. Počátkem roku 1992 měla elektrárna instalovaný výkon 322 MW. V roce 1998 byla odstavena jedna turbína 50 MW a instalovaný výkon klesl na 272 MW.

V roce 1992 byly v Elektrárně Tisová I nahrazeny kotle K 125 t/h dvěma fluidními kotli o parních výkonech 350 t/h. Výstavba prvního fluidního kotle probíhala v letech 1993–1995 a na výstavbě se podílely akciová společnost Vítkovice a Ingeneering EVT Stuttgart. Druhý fluidní kotel byl stavěn v průběhu let 1995–1997. Jeho dodavatelem byla německá firma LLB-Lurgi Lentjes Babcock Energietechnik GmbH. Pro zapalování všech kotlů v elektrárně se v současné době používá zemní plyn. V Elektrárně Tisová II byla v letech 1995–1997 instalována odsiřovací jednotka na bloku 100 MW, která pracuje na principu mokré vápencové vypírky. Dodavatelem byla německá firma L.&C. Steinmüller GmbH. Další stavby zabezpečují ekologické ukládání stabilizátů (vznikajících z tuhých zbytků po spalování uhlí) v úložišti a kompletní zneškodnění znečištěných odpadních vod z areálu elektrárny chemickou čistírnou odpadních vod.

Technologie

Dnes ETI I tvoří dva fluidní kotle, každý o výkonu 350 t/h, jedna kondenzační, rovnotlaká, dvoutělesová turbína 57 MW, dvě turbíny 57 MW kondenzační, rovnotlaké, dvoutělesové, s jedním regulovaným odběrem páry a turbína 12,8 MW protitlaková, kombinovaná, jednotělesová.

ETI II s blokovým uspořádáním tvoří granulační kotel 330 t/h a kondenzační, rovnotlaká, třítělesová turbína 112 MW s přihříváním páry.

Každý turbogenerátor pracuje do jednoho vývodového transformátoru. Turbogenerátory ETI I jsou chlazeny vzduchem a turbogenerátor 100 MW bloku ETI II je chlazen vodíkem.

Vyvedení elektrického výkonu elektrárny do rozvodny Sokolov-Vítkov je prostřednictvím linek 110 kV u ETI I a linkou 220 kV u ETI II. Vyvedení dodávky tepla je prostřednictvím parní soustavy o jmenovitých parametrech 1,2 MPa, 240 °C.

Výroba elektřiny a tepla

Roční výroba elektřiny se pohybuje okolo 1,6 TWh, dodávka tepla odběratelům okolo 1 500 TJ. Zařízení pro rozvod tepla tvoří především páteřní parovod do města Sokolova a primární rozvody po městě v délce 38 km. Hlavními odběrateli jsou město Sokolov, obce na trase parovodu a podniky průmyslu a služeb v regionu.

Elektrárna Tisová patří mezi elektrárny ČEZ, které vyzkoušely společné spalování uhlí s biomasou. V roce 2004 bylo zahájeno spoluspalování uhlí s dřevní štěpkou do 20% množství uhlí na fluidních kotlích.

Elektrohydraulické řízení turbín ŠKODA v elektrárně Tisová

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail