Elektrárna Tisová

Elektrárna Tisová leží v západní části Sokolovské pánve mezi Krušnými horami a Slavkovským lesem. Leží uprostřed trojúhelníku tvořeným městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Je vybudována na místě původní hornické obce Tisová, která musela svého času ustoupit důlní činnosti. O jejím umístění právě do těchto míst rozhodly dva důležité faktory – řeka Ohře, ze které je zásobována vodou, a blízké zásoby sokolovského hnědého uhlí. Uhlí dopravují pásové dopravníky přímo z třídírny Sokolovské uhelné, a.s. Elektrárna Tisová patří k nejstarším hnědouhelným elektrárnám v České Republice.

Zajímavost

Víte, že Elektrárna Tisová patří k nejstarším hnědouhelným elektrárnám v České Republice?

Výstavba Elektrárny

Výstavba Elektrárny Tisová I byla zahájena v roku 1954. Poslední úpravy elektrárny byly dokončeny roku 1959. Celkový instalovaný výkon ETI I tak činil 212 MW. Původní kotle v ETI I byly modernizovány a rekonstruovány během let 1965–1970.

Výstavba Elektrárny Tisová II byla zahájena v roku 1955. Uvedena byla do provozu během let 1960–1962. Celkový instalovaný výkon ETI II činil 300 MW. Původní kotle byly nahrazeny v letech 1971–1973 modernějším zařízením.

Elektrárna Tisová se svým výkonem 512 MW byla ve své době první československou velkoelektrárnou a byly v ní poprvé instalovány a v provozu ověřeny bloky o výkonu 100 MW. V letech 1983 až 1987 proběhly rozsáhlé rekonstrukce prvního technologického celku a jeho přestavba na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Současně byl vybudován rozvod tepla pro region Sokolovska a teplo začalo být dodáváno do okolních měst a obcí (Sokolov, Březová, Habartov, Bukovany, Svatava, Královské Poříčí). Celkový instalovaný výkon elektrárny se tak zvýšil na 522 MW.

Útlum výroby a rekonstrukce

V první útlumové vlně hnědouhelných elektráren na začátku devadesátých let byly odstaveny dva 100MW bloky. Jeden na konci roku 1990, druhý na konci roku 1991. Počátkem roku 1992 měla elektrárna instalovaný výkon 322 MW. V roce 1998 byla odstavena jedna turbína 50 MW a instalovaný výkon klesl na 272 MW.

Tisová patří k nejstarším elektrárnám v ČR, spalujících hnědé uhlí
Turbogenerátory s výkonem 57 MW jsou v elektrárně pečlivě udržovány

V roce 1992 byly v Elektrárně Tisová I stávající kotle nahrazeny dvěma fluidními kotli. Výstavba fluidních kotlů proběhla během let 1993–1997. Pro zapalování všech kotlů v elektrárně se v současné době používá zemní plyn. V Elektrárně Tisová II byla v letech 1995–1997 instalována odsiřovací jednotka na bloku 100 MW, která pracuje na principu mokré vápencové vypírky. V areálu elektrárny se také nachází chemická čistírna odpadních vod pro čištění znečištěných odpadních vod a další stavby zabezpečující ekologické ukládání stabilizátorů (vznikajících z tuhých zbytků po spalování uhlí).

Zajímavost

Víte, že Elektrárna Tisová je vybudována na místě původní hornické obce Tisová?

Technologie

Dnes ETI I tvoří dva fluidní kotle a čtyři turbíny. ETI II s blokovým uspořádáním tvoří granulační kotel a turbína 112 MW s přihříváním páry. Každý turbogenerátor pracuje do jednoho vývodového transformátoru. V ETI I jsou turbogenerátory chlazeny vzduchem, zatímco v bloku ETI II je turbogenerátor chlazen vodíkem. Vyvedení elektrického výkonu elektrárny do rozvodny Sokolov-Vítkov je prostřednictvím linek 110 kV u ETI I a linkou 220 kV u ETI II. Vyvedení dodávky tepla je prostřednictvím parní soustavy o jmenovitých parametrech 1,2 MPa, 240 °C.

Výroba elektřiny a tepla

Roční výroba elektřiny se pohybuje okolo 1,6 TWh, dodávka tepla odběratelům okolo 1 500 TJ. Zařízení pro rozvod tepla tvoří především páteřní parovod do města Sokolova a primární rozvody po městě v délce 38 km. Hlavními odběrateli jsou město Sokolov, obce na trase parovodu a podniky průmyslu a služeb v regionu.

Elektrárna Tisová patří mezi elektrárny ČEZ, které vyzkoušely společné spalování uhlí s biomasou. V roce 2004 bylo zahájeno spoluspalování uhlí s dřevní štěpkou do 20% množství uhlí na fluidních kotlích.

Elektrohydraulické řízení turbín ŠKODA v elektrárně Tisová

Zajímavost

V areálu elektrárny se také nachází chemická čistírna odpadních vod pro čištění znečištěných odpadních vod?

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail