Elektrárny Poříčí

Tato elektrárna je umístěna v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova. První – dnes již odstavená – elektrárna v Poříčí u Trutnova byla uvedena do provozu již v roce 1914. Dva původní kotle slouží jako teplárenská havarijní rezerva.

Fluidní kotle

Další rozvoj Elektrárny Poříčí II byl orientován na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a na odběr uhlí ze Svatoňovické uhelné pánve. Během 90. let bylo rozhodnuto o modernizaci kotlů v elektrárně. Tato modernizace výrazně přispěla k ekologizaci výroby. V nových, fluidních, kotlech probíhá spalování při mnohem vyšších teplotách, při kterých vzniká mnohem méně plynných spalin škodlivých pro životní prostředí. Po uvedení těchto kotlů do provozu byl zaznamenán prudký pokles emisí. Elektrárna Poříčí II je důležitou elektrárnou severovýchodních Čech.

Dodávky tepla

Elektrárny Poříčí zásobují prostřednictvím tří parovodů a dvou horkovodů teplem celý trutnovský region. Parovody a horkovody dohromady zásobují více než 10 obcí a vesnic z regionu. Dodávky tepla pokrývají asi 78 % tepelné potřeby trutnovského regionu a ve zdroji je výkonová rezerva pro připojení dalších odběratelů.

Elektrárna Poříčí II disponuje celkovým teplárenským výkonem 294 MW. Ročně dodá prostřednictvím své parní sítě o délce 38 km a horkovodní sítě o délce 35 km odběratelům v 2 560 primárních odběrných místech přibližně 1 500 TJ tepla. Z toho objemu činí 35 % bytový odběr a 65 % odběr nebytový.

Víte, že…

Celková délka parní a horkovodní sítě Elektrárny Poříčí je dohromady více než 70 km?

Elektrárny Poříčí u Trutnova
Turbogenerátor v elektrárně Poříčí
Obsluhující personál elektrárny při nastavování provozu
Řízení provozu v elektrárně z technologické dozorny

Teplárna Dvůr Králové

Teplárna Dvůr Králové u Trutnova byla vybudována v roku 1955 jako centrální zdroj tepla pro Dvůr Králové nad Labem, aby nahradila nevyhovující lokální zdroje.

První dodávky páry směřovaly do průmyslových podniků. Druhý zdroj byl přidán v roku 1963. Instalovaný výkon ve dvou kotlích je 1 × 6,3 a 1 × 12 MWe, instalovaný teplárenský výkon činí 115,8 MWt. Ročně se odtud prostřednictvím parní sítě o délce 11 km dodá teplo v celkovém objemu asi 800 TJ do 100 předávacích míst. Z tohoto objemu více než 11 % činí zásobování bytů. Princip kombinované výroby elektřiny a tepla (tzv. kogenerace) zajišťuje efektivnější využívání energie obsažené v palivu, a tedy i menší množství škodlivin v ovzduší.

V teplárně Dvůr Králové byly zrekonstruovány hlavní kotle na možnost připalování zemního plynu. Byly zde vybudovány nové speciální tkaninové filtry k odloučení prachových částic z kouřových plynů. Používá se zde výhradně palivo o nízkém obsahu síry. Zásadně přebudovány byly i řídicí systémy spalování v kotlích.

Použití kogeneračního způsobu výroby znamená až 32% úsporu vkládaného paliva a stejnou měrou se podílí i na snížení ekologické zátěže krajiny.

Ventilátorové chladicí věže v elektrárně Poříčí

Víte, že…

Po uvedení fluidních kotlů do provozu klesly emise z původních 10 000 tun/rok na pouhých 1 500 tun/rok?

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail