Elektrárny Tušimice

Komplex Elektrárny Tušimice se v minulosti skládal ze dvou energetických výroben: starší Elektrárny Tušimice I, která již byla odstavena a mladší Elektrárny Tušimice II, která je po obnově stále v provozu.

Výstavba elektráren

Energetická historie lokality se začala psát v šedesátých letech minulého století, kdy byla u povrchových Dolů Nástup Tušimice postavena uhelná elektrárna Tušimice I se šesti bloky o výkonu 110 MW. Spuštění elektrárny v roku 1964 tehdy pomohlo vyrovnat a zlepšit tolik potřebné dodávky elektřiny, takže to byla velká událost. V rámci výstavby elektrárny byl postaven i mohutný 196 m vysoký komín, který byl jednou z nejvyšších staveb v tehdejším Československu. Uhlí se do elektrárny dopravovalo pásovými dopravníky přímo z dolu, čímž se ušetřilo za dopravu, snížily se výrobní náklady a tušimická elektrárna byla maximálně využívána.

Hlad po elektrické energii v dalším období si vyžádal výstavbu další elektrárny v lokalitě Tušimice. Jednalo se o moderní uhelnou elektrárnu se čtyřmi bloky o výkonu 200 MWe, které byly postupně uváděny do provozu od listopadu 1974 do prosince 1975. Stejně jako její starší sestra, byla i elektrárna Tušimice II napojena pásovou dopravou na hnědouhelný důl Libouš, zásobárnou surové technologické vody je pro elektrárnu řeka Ohře.

Letecký pohled na uhelnou elektrárnu Tušimice II
Rotor nízkotlakého dílu turboalternátoru, použitého při rekonstrukci bloků elektrárny Tušimice II
Po rekonstrukci jsou odsířené spaliny zavedeny do dvou chladicích věží, původní komín byl odstraněn

Technologie

Z technologického hlediska využívala elektrárna Tušimice II blokové uspořádání s průtlačnými, dvoutahovými kotly s granulačním ohništěm o jednotkovém výkonu 660 tun páry za hodinu. Pára s tlakem 16,5 MPa a teplotou 540 °C z každého kotle roztáčela kondenzační třítělesovou turbínu Škoda s generátorem o výkonu 200 MW. Nevyužité teplo bylo z kondenzátoru odnímáno chladicí cirkulační vodou, která se ochlazovala v 96 m vysoké chladicí věži.

Kromě dominantní výroby elektřiny je elektrárna Tušimice II též významným dodavatelem tepla pro město Kadaň i další odběratele v nejbližším okolí.

Postupem času prošla elektrárna řadou úprav a modernizací, týkajících se především optimalizace práce kotlů a plnění stále přísnějších emisních limitů oxidů dusíku a síry. V letech 1994 až 1997 byl nainstalován nový řídicí systém PROCONTROL a ve stejném období probíhala i výstavba odsiřovacího zařízení, založeného na principu mokré vápencové vypírky. Vzniklý energosádrovec tvořil spolu s odebíraným popílkem základ certifikované směsi – deponátu, který se začal využívat k revitalizaci dobývek uhlí v dolech.

Komplexní obnova

Nejvýznamnějším krokem k prodloužení provozu uhelné elektrárny Tušimice II byl určitě projekt komplexní obnovy jejich čtyř bloků v letech 2007 až 2012. Ve dvou etapách byly vyměněny téměř kompletní technologie vždy dvou bloků včetně odsíření, při zachování původních stavebních konstrukcí. Cílem komplexní obnovy bylo zlepšení klíčových parametrů elektrárny a prodloužení její životnosti o 25 let, co je předpokládaná doba vytěžení sousedního dolu Libouš – zdroje uhlí pro elektrárnu. Úspěšnou rekonstrukcí se zvýšila celková čistá účinnost bloků o přibližně 5 %, snížily se emise v průměru o 79 %, vlastní spotřeba bloku o 30 % a spotřeba paliva o cca 14 %.

Zajímavostí obnovy a celkové rekonstrukce elektrárny Tušimice II je zavedení spalin z kotlů do dvou ze čtyř chladicích věží namísto do 300 m vysokého komínu. Výzkumy prokázaly, že rozptylové podmínky jsou při použití věží příznivější, realizace odvodu vyčištěných kouřových plynů jednodušší než u komína a tak byl symbol staré elektrárny postupnou demolicí odstraněn.

Komplexní obnova bloků elektrárny Tušimice II byla uskutečněna v rámci programu obnovy uhelných zdrojů Skupiny ČEZ, který je svým rozsahem a zaměřením na ekologizaci zdrojů výjimečný. Moderní instalovaná technologie v elektrárně Tušimice zajistí její provozování v souladu se současnými evropskými standardy na dalších 25 let.

Zveme vás na exkurzi

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail