Vodní elektrárna Vrané

Posledním stupněm vltavské kaskády je špičková elektrárna Vrané, která byla vybudována jako první velká vodní elektrárna na Vltavě již v letech 1930–1936. Nádrž v délce 12 km na Vltavě a 3 km na Sázavě s celkovým objemem 11,1 mil. m3 vody vyrovnává spolu s nádrží ve Štěchovicích špičkový odtok z elektrárny Slapy. Kromě toho slouží jako spodní nádrž pro přečerpávací vodní elektrárnu Štěchovice II. Pro zajištění plavby je vodní dílo Vrané vybaveno dvěma plavebními komorami.

Víte, že…

Bezobslužný provoz elektrárny byl zahájen již 1. 5. 1986.

Provoz elektrárny

Vodní elektrárna Vrané má instalovaný výkon 13,88 MW, pracují v ní dvě Kaplanovy turbíny. Budova vodní elektrárny je umístěna na pravém břehu. V letech 1978–1980 byla provedena modernizace soustrojí, v roce 1994 byly ukončeny další modernizace řídícího systému strojovny. Tím bylo umožněno zahájit bezobslužný provoz elektrárny od 1. 5. 1986.

Provoz je dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích tak, aby zabezpečoval dlouhodobý vyrovnaný odtok z celé kaskády. Vybudováním vltavské kaskády se kvalita vody zlepšila natolik, že v úseku Vltavy od Vraného po soutok s Berounkou jsou úspěšně chováni pstruzi a hlavatky.

Portrét vodního díla se čtyřmi přelivy
Strojovna s generátory
Olejové hospodářství turbogenerátorů

Povodně 2002

Při povodni v roku 2002 převáděla vranská přehrada tolik vody, že v podstatě zmizel rozdíl mezi dolní a horní hladinou, který normálně činí 11–12 m.

Víte, že…

Elektrárna Vrané je posledním stupněm Vltavské kaskády.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail