Jít na vyhledávání

Vodíková energetika

ÚJV Řež

Vodíková čerpací stanice a TriHyBus v Neratovicích (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Vodíková čerpací stanice a TriHyBus v Neratovicích

Jednou z činností technicko-inženýrské společnosti ÚJV Řež, člena Skupiny ČEZ, je vývoj v oboru vodíkových technologií zaměřených na funkční aplikace v energetice a dopravě. A nejde jen o teoretické práce a laboratorní výzkum, ale o fungující prototypy zařízení, ověřující všechny články technologického řetězce – od výroby vodíku, přes jeho uskladnění, čerpání a použití k výrobě elektrické energie. Společnost, stejně jako Evropská unie, vidí ve vodíkové energetice a dopravě velkou budoucnost a v České republice chce v oboru vodíkových technologií zůstat na pozici lídra.

První využití plnicí stanice vodíku a ekologického městského autobusu s trojitě hybridním pohonem a vodíkovými palivovými články bylo ověřeno v běžném provozu ve středočeských Neratovicích. Palivočlánkový pohon s elektrickým motorem je energeticky výrazně efektivnější než spalovací motor nebo jízda na stlačený zemní plyn. Kromě efektivity provozu autobusu je důležitá i ekologická stránka celého projektu – autobus nevypouští žádné škodlivé emise. Vodíkové palivo lze do autobusu naplnit v neveřejné stanici přímo v Neratovicích.

Unikátní dobíjecí stanice ve středočeské Řeži je propojená s vodíkovým hospodářstvím, kde se skladují přebytky z fotovoltaických panelů (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Unikátní dobíjecí stanice ve středočeské Řeži je propojená s vodíkovým hospodářstvím, kde se skladují přebytky z fotovoltaických panelů

Dalším úspěšně ověřeným projektem z oblasti vodíkových technologií je realizace systému ukládání přebytků energie z fotovoltaických panelů do vodíku v areálu ÚJV Řež. Systém se skládá z fotovoltaické elektrárny, elektrolyzéru, zásobníku stlačeného vodíku, palivového článku, bateriového systému, kompresoru a zařízení pro připojení do elektrické sítě.

Schéma propojení fotovoltaických panelů a vodíkového akumulačního systému (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Schéma propojení fotovoltaických panelů a vodíkového akumulačního systému

Fotovoltaické panely umístěné na střeše jedné z budov areálu vyrábí za slunečných dnů ekologicky čistou elektrickou energii. Část se spotřebuje přímo v lokální síti a část je pomocí elektrolyzéru naakumulována do vodíku, který je skladován v tlakovém zásobníku. Když slunce nesvítí, stává se vodík palivem pro palivový článek, jenž jej znovu přemění na elektřinu. Systém v Řeži je schopen modelově pokrýt spotřebu elektřiny běžné domácnosti, která tak nezávisí na denní době ani na aktuálním výkonu fotovoltaických panelů. Zároveň je systém propojený s dobíjecí stanicí pro elektromobily před areálem. Dobíjecí stanice v kombinaci s vodíkovým akumulátorem je první svého druhu v republice. Podobné spojení technologií je vhodné pro flexibilní a účinnou výrobu tepla a elektrické energie z vodíku na bázi kogeneračních jednotek, je použitelné jako zdroj energie v ostrovním režimu, nebo jako stabilizační prvek výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Přenosný zdroj stejnosměrného napětí o výkonu 180 W (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Přenosný zdroj stejnosměrného napětí o výkonu 180 W

Z dalších energetických aplikací stojí za zmínku i zařízení Power-Box, které navrhla a sestrojila společnost ÚJV Řež ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Jedná se o přenosné DC zdroje napájení s vodíkovými palivovými články a externí tlakovou lahví vodíku. Nominální výkon Power-boxů je 180 W a zvládnou tak současně napájet třeba 2–3 běžné notebooky nebo jedno domácí PC v základním zatížení. Především jsou ale určeny k napájení medicínských přístrojů při transportu raněných nebo orgánů při transplantacích na velké vzdálenosti, jako záložní zdroj pro polní nemocnice, napájení komunikačních a monitorovacích zařízení nebo například pro dobíjení akumulátorů karavanů, či jachet.

Vrátit se nahoru