Jít na vyhledávání

Distribuční soustava

ČEZ Distribuce

Základní varianta loga společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Základní varianta loga společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Akciová společnost ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy na většině území České republiky. Společnost vznikla v roce 2010 z dřívějších regionálních energetických společností a je součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům, zajištění efektivní správy aktiv distribuční soustavy a optimální řízení distribuční soustavy s ohledem na minimalizaci ztrát a výpadků při dodržení maximální spolehlivosti provozu.

Mapa regionů ČR spravovaných společností ČEZ Distribuce

Mapa regionů ČR spravovaných společností ČEZ Distribuce

Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina.

V této oblasti spravuje zařízení a technologie distribuční soustavy a zajišťuje péči o zákazníky z pohledu distribuce na všech napěťových úrovních. Aktivně též provádí řízení celé distribuční soustavy v reálném čase.

Nová 110 kV rozvodna v průmyslové zóně Triangle na severu Čech patřila k významným investicím společnosti ČEZ Distribuce (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Nová 110 kV rozvodna v průmyslové zóně Triangle na severu Čech patřila k významným investicím společnosti ČEZ Distribuce

K jasným podnikatelským cílům společnosti ČEZ Distribuce v první řadě patří udržování vysoké kvality služeb nabízených zákazníkům v oblasti připojování k distribuční soustavě a distribuce elektrické energie. To je samozřejmě podmíněno bezpečným, spolehlivým a ekonomickým provozováním distribuční soustavy dle standardů Energetického regulačního úřadu. Celá distribuční síť musí být zároveň efektivně rozvíjena na základě detailních analýz potřeb a možností, které se ve společnosti vyhodnocují. K ekonomickým aspektům provozu distribuční soustavy lze ještě přidat potřebnou optimalizaci nákladů na řízení soustavy, nezbytnou údržbu a fungování nepřetržité poruchové služby. Všechny tyto procesy ve společnosti ČEZ Distribuce probíhají a je jim věnována náležitá pozornost.

Záměry společnosti v oblasti technologického rozvoje se v nejbližším období zaměří na úpravy dispečerského řízení z hlediska připojitelnosti decentralizovaných zdrojů elektrické energie, na instalaci inteligentních dálkově ovládaných prvků soustavy a zlepšení měření kvality elektřiny v koncových trafostanicích. Pozornost bude samozřejmě věnována též výstavbě a rekonstrukcím elektrických stanic a vedení, rozšiřování optické infrastruktury a smart meteringu.

Další nově otevřené technické konzultační místo společnosti ČEZ Distribuce tentokrát v Olomouci (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Další nově otevřené technické konzultační místo společnosti ČEZ Distribuce tentokrát v Olomouci

Předpokladem k naplňování podnikatelského záměru a poslání společnosti je bohatá tradice a know-how podporované odpovídajícím technickým i personálním zázemím. Společnost ČEZ Distribuce se právem řadí mezi prestižní evropské společnosti z hlediska ekonomické výkonnosti i dlouhodobé stability.

Vrátit se nahoru