Jít na vyhledávání

Distribuční soustava

Technická data

Základním parametrem, dávajícím představu o rozsahu distribuční společnosti je délka vedení, která vlastní a spravuje. V České republice existují tři majoritní distribuční společnosti s poměrně rozdílnou délkou spravovaných vedení.

Distribuční společnost Délka vedení VVN Délka vedení VN Délka vedení NN
ČEZ Distribuce, a. s.9 845 km50 698 km103 721 km
E.ON Distribuce, a. s.3 176,1 km21 754 km38 837 km
PREdistribuce, a. s.202,2 km3 829 km7 750 km

Přehled základních technických informací největší distribuční společnosti ČEZ Distribuce, a. s. k datu 31. 12. 2017.

Rozloha zásobované oblasti52 001 km2
Maximální zatížení sítě6 178 MW
Celkové množství distribuované elektřiny35 805 344 MWh
– z toho linkami velmi vysokého napětí6 604 496 MWh
– linkami vysokého napětí14 702 234 MWh
– linkami nízkého napětí14 498 614 MWh
Celkový počet odběrných míst3 649 489
– z toho velkoodběratelé (VVN a VN)14 892
– maloodběratelé podnikatelé (NN)435 844
– maloodběratelé domácnosti (NN)3 198 753
Celková rozvinutá délka vedení164 264 km
– z toho venkovní vedení velmi vysokého napětí9 819 km
– kabelová vedení velmi vysokého napětí26 km
– venkovní vedení vysokého napětí40 126 km
– kabelová vedení vysokého napětí10 572 km
– venkovní vedení nízkého napětí47 401 km
– kabelová vedení nízkého napětí56 320 km
Celkový počet transformačních stanic58 865
– z toho vlastních stanic46 025
– cizích stanic12 840
Počet rozvoden283
Vrátit se nahoru