Jít na vyhledávání

Distribuční soustava

Technická data

Základním parametrem, dávajícím představu o rozsahu distribuční společnosti je délka vedení, která vlastní a spravuje. V České republice existují tři majoritní distribuční společnosti s poměrně rozdílnou délkou spravovaných vedení.

Distribuční společnost Délka vedení VVN Délka vedení VN Délka vedení NN
ČEZ Distribuce, a. s. 9 845 km 50 698 km 103 721 km
E.ON Distribuce, a. s. 3 176,1 km 21 754 km 38 837 km
PREdistribuce, a. s. 202,2 km 3 829 km 7 750 km

Přehled základních technických informací největší distribuční společnosti ČEZ Distribuce, a. s. k datu 31. 12. 2017.

Rozloha zásobované oblasti 52 001 km2
Maximální zatížení sítě 6 178 MW
Celkové množství distribuované elektřiny 35 805 344 MWh
– z toho linkami velmi vysokého napětí 6 604 496 MWh
– linkami vysokého napětí 14 702 234 MWh
– linkami nízkého napětí 14 498 614 MWh
Celkový počet odběrných míst 3 649 489
– z toho velkoodběratelé (VVN a VN) 14 892
– maloodběratelé podnikatelé (NN) 435 844
– maloodběratelé domácnosti (NN) 3 198 753
Celková rozvinutá délka vedení 164 264 km
– z toho venkovní vedení velmi vysokého napětí 9 819 km
– kabelová vedení velmi vysokého napětí 26 km
– venkovní vedení vysokého napětí 40 126 km
– kabelová vedení vysokého napětí 10 572 km
– venkovní vedení nízkého napětí 47 401 km
– kabelová vedení nízkého napětí 56 320 km
Celkový počet transformačních stanic 58 865
– z toho vlastních stanic 46 025
– cizích stanic 12 840
Počet rozvoden 283
Vrátit se nahoru
detail