Jít na vyhledávání

Systémy řízení a regulace sítě

Dispečink ČEZ Distribuce

Dispečer jednoho z původních regionálních dispečinků ČEZ Distribuce právě přijímá hlášení o poruše (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Dispečer jednoho z původních regionálních dispečinků ČEZ Distribuce právě přijímá hlášení o poruše

Před několika lety spustila společnost ČEZ Distribuce, a. s. nový jednotný dispečerský řídicí systém pro řízení celé distribuční sítě. Systém nahradil původních pět rozdílných dispečerských systémů provozovaných na území ČEZ Distribuce v minulosti. Největším přínosem nového systému je nepřetržitá aktualizace a synchronizace jednotných dat, jejich moderní zpracování a spolehlivé zálohování.

Nasazený řídicí systém přispívá ke zlepšení kvality dodávek elektřiny a posiluje úroveň bezpečnosti a spolehlivosti řízení sítě. To ocení především zákazníci společnosti, kteří jsou na distribuční síť napojeni prostřednictvím 3,5 milionu odběrných míst. Elektřina je k nim distribuována přes 58 000 transformačních stanic pospojovaných více než 160 000 kilometry distribučních vedení. Každoročně proteče distribuční soustavou přes 40 TWh elektrické energie.

Nový dispečerský řídicí systém společnosti ČEZ Distribuce

Řídicí systém sítí velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí využívá moderní hardwarovou i softwarovou infrastrukturu a osvědčený systém řízení RIS, je propojen s dalšími systémy společnosti (GIS, SAP, CRM) a byl dodán včetně trenažéru pro zaškolování dispečerů. Výkon řídicího systému je dimenzován na zpracování 1 000 událostí, přicházejících každou sekundu z různých koncentrátorů dat. Systém je plně připraven na rozvoj inteligentních distribučních sítí a do budoucna si poradí s nejrůznějšími technologickými změnami v energetice.

Nový dispečerský řídicí systém společnosti ČEZ Distribuce umožní kromě realizace projektů Smart Grid hlubší optimalizaci řízení distribuční sítě a zejména větší míru možností kooperace mezi regiony, včetně kompletního převzetí řízení v případě výpadků či živelních pohrom.

Call centrum

Referentky call centra společnosti ČEZ Distribuce v Zábřehu na Moravě (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Referentky call centra společnosti ČEZ Distribuce v Zábřehu na Moravě

Společnost ČEZ Distribuce spustila vlastní telefonickou informační linku 800 850 860, na které mohou stávající nebo potenciální odběratelé elektřiny vyřešit všechny své distribuční požadavky od nahlášení poruchy na vedení, přes smluvní a projektově stavební problematiku až po odplombování či zaplombování odběrného místa. Pracovníci call centra taky ochotně a odborně poradí s požadavky na HDO, vysvětlí nutné odstávky dodávek elektřiny, případně poradí jak na ořezy stromoví v blízkosti vodičů. Bezplatná linka je k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Vrátit se nahoru