Jít na vyhledávání

Brány a vstupy

Přínosy a výhody

Dokonalý přehled

Majitel chytrého domu má v každém okamžiku přehled o stavu všech vstupních bran a dveří. O každém otevření nebo zavření může být informován prostřednictvím nastavených informačních kanálů. Chytrý dům dokáže na základě vlastních podnětů a algoritmů vstupovat do řízení vstupů.

Klasické klíče v chytrém domě nahradí autorizované mobilní aplikace, dálkové ovladače a dotykové senzory (Zdroj: © Robert Kneschke / stock.adobe.com)

Klasické klíče v chytrém domě nahradí autorizované mobilní aplikace, dálkové ovladače a dotykové senzory

Více možností ovládání

Kromě mechanického principu uzamykání klíčem jsou vstupní brány a dveře vybaveny dalšími způsoby elektronického ovládání. Lze je otevřít pomocí klávesnice, čtečky biometrických údajů, čipové karty nebo prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Softwarově jsou ošetřena práva vstupu pro libovolný počet uživatelů.

Zajištění bezpečnosti

Všechny chytré zámky a automatické pohony bran vyhovují nejvyšším třídám bezpečnosti. Bezdrátová komunikace je šifrovaná a splňuje obvyklé bezpečnostní standardy. Napájení chytrých vstupů je samozřejmě zálohované a v případě poruchy vždy ještě funguje klasický mechanický způsob ovládání.

Vrátit se nahoru