Jít na vyhledávání

Domácí zdroje elektřiny a tepla

Výklad

 

Z ekonomických i ekologických důvodů, z důvodů pocitu potřeby energetické nezávislosti i vlivem stále dostupnějších technologií si lidé v poslední době vybavují svoje domy i byty zařízeními na vlastní výrobu tepla a elektrické energie. Důvody ke stavbám nízkoenergetických domů jsou i legislativní.

K výrobě nebo zachytávání tepla slouží především různé druhy slunečních kolektorů a tepelných čerpadel. Pro výrobu elektřiny zase střešní instalace fotovoltaických panelů, domácí bioplynové stanice a v menší míře větrné nebo vodní turbíny. V blízké budoucnosti bude také přibývat domácích kogeneračních jednotek, které budou vyrábět teplo a elektřinu zároveň.

Nejjednodušší využití sluneční energie spočívá ve vhodné orientaci domů a použití prosklených ploch (pasivní solární systém). Aktivní solární systémy pro vytápění a ohřev užitkové vody mají širokou škálu podob. Většinou se sestávají z termických slunečních kolektorů, tepelných akumulátorů, čerpadel a potrubních rozvodů a inteligentní řídící elektroniky. Pomáhají zabezpečovat pokrytí potřeb tepelné energie v domácnostech.

Vrátit se nahoru