Jít na vyhledávání

Elektroinstalace

Přínosy a výhody

Centralizace

Chytrá elektroinstalace je založena na oddělených okruzích pro každý ovládací i výkonný prvek. Všechna vedení jsou dotažena do centrálního rozvaděče, kde jsou ovládací signály zapojeny do vstupní jednotky průmyslového počítače, který podle instrukcí řídí výstupní silové obvody.

Variabilita zapojení

Pro chytrou elektroinstalaci je přirozené, že libovolný vstup může spínat nebo mít určitý vliv na sepnutí libovolného výstupu, případně skupiny výstupů. Aktuální logika zapojení je uložena v řídicím počítači a lze ji kdykoliv upravit nebo změnit.

Pomocí chytrého telefonu lze pohodlně ovládat elektrické spotřebiče i jednotlivé zásuvky v každé místnosti (Zdroj: )

Pomocí chytrého telefonu lze pohodlně ovládat elektrické spotřebiče i jednotlivé zásuvky v každé místnosti

Bezpečná domácnost

Cílené vypínání některých zásuvkových okruhů je prevencí před nenadálými událostmi a nehodami v domácnosti. V nepřítomnosti dospělých v domě je dobré, aby se děti nedostaly k ovládání sporáku, bazénu nebo k jiným pro ně nebezpečným zařízením. Užitečné bezpečnostní funkce při odchodu z domu nebo v nočním režimu eliminují možnost zapomenutých spuštěných elektrospotřebičů.

Vzdálená správa

Velkou výhodou chytré elektroinstalace je její dálková správa z kteréhokoliv místa na zeměkouli. Nezáleží, jestli uživatel leží doma na pohovce, stojí u vypínače nebo je v sousedním městě na nákupech; vždy má aktuální přehled o domě s možností okamžitého zásahu. Dálkové ovládání elektrických spotřebičů zvyšuje komfort bydlení.

Vrátit se nahoru