Jít na vyhledávání

Elektroinstalace

Výklad

Spotřeba vedení je u inteligentní elektroinstalace podstatně větší než u klasické instalace (Zdroj: © maskalin / stock.adobe.com)

Spotřeba vedení je u inteligentní elektroinstalace podstatně větší než u klasické instalace

Aby všechny součásti chytré domácnosti mohly správně fungovat, musí být vhodně umístěny, zapojeny a nastaveny. A netýká se to jen silových a výkonových prvků, ale i spínačů a senzorů, které řídí programové události. O propojení se stará elektroinstalace, v chytrých domech často nazývaná inteligentní elektroinstalace. Oproti běžné elektroinstalaci se liší především rozdělením řídicích a výkonových obvodů. Dalším specifikem je většinou hvězdicová topologie zapojení, která se sbíhá v centrálním rozvaděči. To znamená, že každé světlo, každá zásuvka i každý senzor nebo vypínač má samostatné vedení do rozvaděče. Na jednu stranu to sice navýší spotřebu vedení, na druhou stranu může být každý element elektrické sítě ovládán z řídicího centra samostatně. A to je hlavním účelem této „inteligentní“ elektroinstalace.

Ze způsobu zapojení elektroinstalace vyplývají její přednosti. Především je to možnost kdykoliv v budoucnosti změnit ovládání jednotlivých objektů a spotřebičů bez nutnosti zásahu do elektrické instalace domu. Další výhodou je jednoduchá koordinace ovládacích povelů pro více zařízení a vytvoření určitých automatických schémat ovládání. Do této kategorie patří například automatické ovládání žaluzií v závislosti na vnitřním večerním osvětlení místnosti nebo na vnějších světelných podmínkách (svitu slunce).

Po natažení kabelů a zapojení základních prvků a zařízení je důležitá správná konfigurace a naprogramování řídicího systému (Zdroj: © Photographee.eu / stock.adobe.com)

Po natažení kabelů a zapojení základních prvků a zařízení je důležitá správná konfigurace a naprogramování řídicího systému

Srdcem chytré elektroinstalace je malý průmyslový počítač, který se dá naprogramovat podle požadavků každé domácnosti. Myšlenka na centrální řízení domu počítačovým systémem není nová, již v osmdesátých letech minulého století existovaly ve Spojených státech prototypy podobných inteligentních domů. Celé řídicí centrum má vstupní a výstupní část. Jako vstupy se do rozvaděče sbíhají datové signály z různých čidel a domovních vypínačů. Datové signály jsou na nízké napěťové úrovni a tomu odpovídá i nízkonapěťová kabeláž. Výstupní spínané obvody přenášejí do zásuvek a světel určitý elektrický výkon, takže i kabeláž musí být k tomu dimenzovaná.

Rozvaděče chytré elektroinstalace jsou podstatně větší a obsahují více prvků než klasické domovní rozvaděče s elektrickými jističi (Zdroj: © romaset / stock.adobe.com)

Rozvaděče chytré elektroinstalace jsou podstatně větší a obsahují více prvků než klasické domovní rozvaděče s elektrickými jističi

A jak to celé funguje? Z vypínače nebo čidla pohybu je vyslán datový impulz na vstup řídicího počítače, který jej vyhodnotí a podle nastavených podmínek a jiných parametrů rozhodne a vyšle signál na výstupní zařízení, kterým je relé. To spojí silový obvod konkrétního světelného okruhu a výsledkem je rozsvícení světla v místnosti. Přitom je možné měřit aktuální spotřebu okruhu pro potřeby statistiky. Konkrétní výstupní relé, které se sepnulo daným impulzem, je plně konfigurovatelné. Podobně jako světla lze v inteligentní elektroinstalaci nakonfigurovat chování a ovládání i dalších systémů chytrého domu, jako jsou topení, klimatizace, vzduchotechnika, žaluzie, a dokonce také audiovizuální systémy.

Ovládání chytré elektroinstalace je nejčastěji řešeno pomocí mobilních aplikací a je většinou začleněno do hlavní aplikace řízení chytrého domu (Zdroj: © MclittleStock / stock.adobe.com)

Ovládání chytré elektroinstalace je nejčastěji řešeno pomocí mobilních aplikací a je většinou začleněno do hlavní aplikace řízení chytrého domu

Ovládání celého složitého komplexu je realizováno místními ovládacími prvky (dotykové ovladače na stěnách), centrálně například prostřednictvím chytré televize nebo nejčastěji pomocí chytrých mobilních zařízení. Uživatelská aplikace je určitou nadstavbou chytré elektroinstalace, umožňující v reálném čase sledovat a ovládat chod domácnosti a jak se říká mít vše a všude pod kontrolou. K úplné spokojenosti uživatelů chytré elektroinstalace musí být všechny její části dokonale vyladěny, aby její užívání nepřineslo více problémů než využívání klasické instalace. Otázkou ovšem zůstává praktická výhodnost chytré instalace – jestli nakonec není jednodušší vstát a vypnout světlo vypínačem než vzít a odemknout mobil, spustit aplikaci a vypnout světlo tlačítkem. Na druhou stranu, v symbióze jednotlivých systémů, jednoduchém ovládání skupin spotřebičů, škálovatelnosti a možnosti konfigurace libovolného prvku je síla a perspektiva inteligentní elektroinstalace.

Vrátit se nahoru