Jít na vyhledávání

Inteligentní ventilace a klimatizace

Výklad

Vydýchaný vzduch v místnosti způsobuje únavu a snižuje koncentraci a pracovní výkon (Zdroj: © Africa Studio / stock.adobe.com)

Vydýchaný vzduch v místnosti způsobuje únavu a snižuje koncentraci a pracovní výkon

Člověk tráví 90 % svého času uzavřen v budovách a z tohoto důvodu je kvalita vnitřního prostředí (zejména teplota, relativní vlhkost, hladina koncentrace oxidu uhličitého a VOC) by měla být jedním z nejdůležitějších sledovaných parametrů chytrých budov v chytrých městech.

Vzduch je jednou z primárních podmínek života a jeho nedostatek má pro člověka katastrofické následky. Ne všichni si ale uvědomují, že kromě dostatku vzduchu pro dýchání je velmi důležitá i jeho kvalita. Problémy s kvalitou vzduchu vznikají převážně v uzavřených prostorách, hlavně v bytech, domech a v práci, kde se lidé dlouhodobě zdržují. Dýcháním spotřebovávají kyslík, a naopak se ve vzduchu hromadí odpadní a nebezpečné látky. Vydýchaný vzduch způsobuje únavu, bolesti hlavy, snižuje se koncentrace a pracovní výkon. Jediný způsob, jak eliminovat negativní účinky nekvalitního a vydýchaného vzduchu, je jeho odvětrání a nahrazení čerstvým vzduchem.

Výměna vzduchu větráním obytných prostor je nutná ze tří důvodů:

  • Nebezpečné hromadění (např. dýcháním nebo spalováním) oxidu uhličitého, způsobujícího únavu a ztrátu koncentrace, při dlouhodobém působení i zdravotní komplikace. Ve vydechovaném vzduchu je oxid uhličitý zastoupen asi stokrát více než v čerstvém vzduchu.
  • Zvyšování vlhkosti vzduchu v místnostech vedoucí ke vzniku plísní, které negativně ovlivňují zdraví obyvatel. Voda se do vzduchu dostává při vaření, sušení nebo při koupání, samotný člověk vyprodukuje přes 2 litry vody denně.
  • Zvyšování koncentrace ostatních nebezpečných látek, jako jsou oxid uhelnatý, formaldehyd a další těkavé látky.
Při delším pobytu v místnosti je nutná pravidelná výměna vzduchu, například krátkým otevřením oken (Zdroj: © ronstik / stock.adobe.com)

Při delším pobytu v místnosti je nutná pravidelná výměna vzduchu, například krátkým otevřením oken

Potřeba myslet na pravidelné větrání je stále aktuálnější v souvislosti se zateplováním a utěsňováním domů. Z důvodu energetických úspor budovy méně přirozeně dýchají a výměna vzduchu proto musí být nucená. Buď ji zajišťují lidé pravidelným otvíráním oken, což je těžce zvládnutelné třeba v noci a když je dům prázdný, nebo je péče o kvalitu vzduchu svěřena vzduchotechnice – systému nuceného větrání.

V chytrém domě připomínají nucené větrání jen průduchy pro přívod nebo odvod vzduchu (Zdroj: © Kadmy / stock.adobe.com)

V chytrém domě připomínají nucené větrání jen průduchy pro přívod nebo odvod vzduchu

V chytrém domě je samozřejmě větrání zabezpečováno automaticky s použitím moderních technologií a dálkového ovládání. Nejjednodušší způsob větrání je založen na pravidelné periodické výměně vzduchu ve všech místnostech. Vzduchotechnika je v tomto případě řízena časovým programem, který ale nezohledňuje, jestli je větrání v dané místnosti nutné, nebo ne. Výsledkem mohou být značné ztráty – plýtvání drahocenným teplem, které je vypouštěno při větrání ven.

Rekuperační výměník a kolektor rozvodu čerstvého vzduchu do jednotlivých místností (Zdroj: © Brebca / stock.adobe.com)

Rekuperační výměník a kolektor rozvodu čerstvého vzduchu do jednotlivých místností

Chytré větrací systémy jsou řízeny na základě okamžité potřeby v místnostech. Řídicí jednotka nepřetržitě monitoruje čidla kvality vzduchu v každé místnosti. Když hodnoty v některé z místností překročí povolenou mez, otevře se klapka na přívodním vzduchotechnickém potrubí a vzduch se v dané místnosti vymění. V ostatních místnostech je větrání uzavřeno. Takový selektivní způsob větrání podle reálných požadavků (potřeb) je podstatně úspornější.

V praxi existují dva hlavní způsoby selektivního větrání:

  • Systém dvoustavového řízení ventilace – vzduchotechnická klapka v každé místnosti je podle limitních hodnot čidla buď otevřena, nebo zavřena.
  • Systém spojitého řízení ventilace – klapky se spojitě nastavují od 0 do 100 % podle vlastního čidla kvality vzduchu.

Ventilace s dvoustavovým řízením je jednodušší a připomíná nárazové větrání otevřením oken; ventilace se spojitým řízením je díky servopohonům dražší, ale zabezpečuje konstantnější kvalitu vnitřního vzduchu.

V rekuperačních systémech je část tepla odpadního vzduchu získána a využita k ohřevu čerstvého chladnějšího vzduchu (Zdroj: © dreampicture / stock.adobe.com)

V rekuperačních systémech je část tepla odpadního vzduchu získána a využita k ohřevu čerstvého chladnějšího vzduchu

I při obyčejné nucené výměně vzduchu uniká do okolí teplo. Část tohoto tepla lze zpětně získat pomocí moderních rekuperačních výměníků. Principem pasivní rekuperace je přenos tepla od odváděného odpadního vzduchu přes tenkou stěnu výměníku do čerstvého venkovního vzduchu přiváděného do místnosti. Účinnost rekuperačních výměníků dosahuje až 95 %, takže při větrání lze u špičkové rekuperace ušetřit asi 95 % tepla, které by bylo nutné při větrání okny nahradit z jiného zdroje vytápění. Výhodou rekuperačních výměníků je možnost jejich použití i v klimatizovaných objektech s externí klimatizační jednotkou. V létě je v nich teplý přiváděný vzduch ochlazován odcházejícím vnitřním vzduchem (vychlazeným klimatizací). Tato rekuperace chladu šetří náklady na provoz klimatizační jednotky.

Jednotka řízeného větrání s rekuperací tepla a rozvodnými vzduchovými kanály v podkroví obytného domu (Zdroj: © Gerd / stock.adobe.com)

Jednotka řízeného větrání s rekuperací tepla a rozvodnými vzduchovými kanály v podkroví obytného domu

Kromě pasivních rekuperací, u kterých je nutná kompenzace malého úbytku tepla v místnosti dalším systémem vytápění, existují i podstatně úspornější jednotky aktivní rekuperace s tepelným čerpadlem. Potřebné teplo na dohřátí přiváděného vzduchu čerpadlo odebírá rovněž z odpadního vzduchu, ale dokáže jej podstatně více ochladit a tím získat více energie. Čerstvý přiváděný vzduch tak může být teplejší než vzduch v místnosti a aktivní rekuperační ventilační systém v tomto případě zastává i roli centrálního topení. Podobným způsobem jako tepelné čerpadlo může být v letních měsících do rekuperace zapojena klimatizační jednotka.

V sektoru vzduchotechniky a klimatizací rozvíjí své aktivity také společnost ČEZ ESCO. Její dceřiná společnost AZ Klima zajišťuje komplexní služby v oblasti technického zařízení budov a provádí instalace vzduchotechniky a chladicí techniky do větších, převážně průmyslových staveb. Dodávky, montáže a servis menších vzduchotechnických a klimatizačních jednotek zajišťuje druhá společnost AirPlus.

Vrátit se nahoru