Jít na vyhledávání

Inteligentní vytápění a ohřev teplé vody

Výklad

Časové nastavení topných režimů může být součástí společné aplikace ovládání chytrého domu (Zdroj: © REDPIXEL / stock.adobe.com)

Časové nastavení topných režimů může být součástí společné aplikace ovládání chytrého domu

Pocit komfortu a tepelné pohody v domácnosti závisí ve velké míře na teplotě a relativní vlhkosti, která je v domě. Přitom není tak důležité, jaký konkrétní zdroj tepla dům vytápí, ale to, jestli je teplo efektivně vyrobeno a využito. Správné nastavení harmonogramu topení (ekvitermních křivek) a jeho přizpůsobení různým režimům domácnosti může znamenat nezanedbatelnou úsporu finančních prostředků.

Systémům umožňujícím nastavení optimální teploty pro jednotlivé části domu nebo pro každou místnost se říká inteligentní vytápění. Tyto systémy automaticky regulují výkony zdrojů tepla (například kotle) i výkony otopných těles (radiátory) tak, aby se pocitová teplota v libovolném místě domu co nejvíce přiblížila potřebám a představám v něm žijících obyvatel. Tepelná pohoda následně kromě úspor přispívá k pocitu příjemného místa pro život, kterým chytrý dům určitě je.

Instalace inteligentní termostatické hlavice pro plánovanou a nastavitelnou regulaci výkonu otopného tělesa (Zdroj: © Dan Race / stock.adobe.com)

Instalace inteligentní termostatické hlavice pro plánovanou a nastavitelnou regulaci výkonu otopného tělesa

Základním pravidlem chytrého vytápění je individuálně nastavitelná teplota v každé místnosti. K tomu stačí vybavit topná tělesa chytrým termostatem, který automaticky reguluje jejich výkon podle aktuální teploty v místnosti a nastaveného programu. Nemůže se tak stát, že by místnost byla přetopená, nebo naopak bylo v ní zima. Nastavenou teplotu v místnosti lze samozřejmě upravovat podle denního harmonogramu, případně jednorázově ručním zásahem do systému. Jiná pravidla pro nastavení platí pro všední dny, jiná pro víkendy a jiná pro svátky a dny volna. Do algoritmu vytápění často vstupuje ještě vnější teplota a nejbližší předpověď počasí, která může ovlivnit nastavený program a upravit výkon tepelného zdroje. Když je venku tepleji, není nutné topit na plný výkon, jako když mrzne.

Režim vytápění každé místnosti lze nastavit prostřednictvím intuitivní mobilní aplikace (Zdroj: © Andrey Popov / stock.adobe.com)

Režim vytápění každé místnosti lze nastavit prostřednictvím intuitivní mobilní aplikace

Druhou důležitou charakteristikou chytrého topení je možnost jeho ovládání na dálku prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu nebo pomocí webového rozhraní. V přehledném grafickém prostředí uživatel vidí aktuální i nastavené teploty v místnostech a má kdykoliv a kdekoliv možnost tyto parametry pro různé časy změnit. V případě, že nastane nestandardní situace a topení se musí kompletně přenastavit, stačí aktivovat jeden z definovaných režimů a chytrý dům se okamžitě přizpůsobí. Specializované režimy vytápění lze nastavit například pro případ nemoci, dovolené, večírku s přáteli nebo jiných událostí, pro které standardní harmonogram vytápění nevyhovuje.

Domácnost lze u chytrého vytápění rozdělit na několik samostatných zón a každou z nich spravovat a ovládat samostatně (Zdroj: © vegefox.com / stock.adobe.com)

Domácnost lze u chytrého vytápění rozdělit na několik samostatných zón a každou z nich spravovat a ovládat samostatně

Při využití mobilních aplikací lze přepínat režimy topení stiskem jediného tlačítka nebo automaticky v závislosti na vzdálenosti uživatele od domova. Když se dostane mobilní telefon uživatele do určité vzdálenosti od domu, inteligentní topení se přepne do úsporného režimu. Analogicky ten z obyvatel, který se první přiblíží na určitou vzdálenost k domu, automaticky aktivuje systém topení a po návratu je doma krásně teplo. Systémy se dokonce dokáží naučit, kdy spustit topení, aby k určité hodině byla dosažena komfortní teplota.

Termostatické ventily i zdroje tepla řídí centrální jednotka, která je přes komunikační modul připojena k internetu (Zdroj: © Mopic / stock.adobe.com)

Termostatické ventily i zdroje tepla řídí centrální jednotka, která je přes komunikační modul připojena k internetu

Systémy inteligentního vytápění poskytují uživatelům přehledná statistická data průběhu vytápění. Na základě těchto dat lze vyhodnocovat efektivitu vytápění, spotřebu paliva i dosažené úspory. Podle odpracovaných hodin a notifikací systém upozorní na nutné revize a údržbu kotle a dalších zařízení. O chytrém vytápění lze mluvit, i když je rozvod tepla v domácnosti čistě vzduchotechnický, bez radiátorů a chytrých termostatických hlavic. Zdrojem tepla pro vytápění bývá v tomto případě často tepelné čerpadlo.

Zdroj tepla, který je primárně využíván k topení obyčejně slouží v domácnosti i k ohřevu teplé vody. Je jedno, jestli je tím zdrojem automatický kotel na pevná paliva, plynový nebo elektrický kotel, nebo moderní řešení s tepelným čerpadlem, ohřev vody má většinou prioritu, takže teplo zdroje je k topení využito až po nahřátí zásobníku teplé užitkové vody. Někdy může být systém ohřevu vody ještě doplněn o sadu solárních kolektorů, získávajících tepelnou energii z energie slunečního záření.

Vrátit se nahoru