Jít na vyhledávání

Střešní instalace FV panelů

Výklad

Domácí solární elektrárna přestává být výjimečnou záležitostí několika nadšenců a stává se rozumným investičním záměrem, snižujícím celkové provozní náklady domu. Poklesem cen fotovoltaických panelů a postupným zvyšováním ceny elektřiny se dnes již instalace fotovoltaické elektrárny v dlouhodobém horizontu vyplatí.

Se solárními panely na střeše se často počítá již při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů (Zdroj: © slavun / stock.adobe.com)

Se solárními panely na střeše se často počítá již při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů

Lokální fotovoltaická elektrárna je určena především pro rodinné domy, které mají vyšší spotřebu v průběhu celého dne. Typickým příkladem je dům s elektrickým vytápěním a klimatizací, kde se elektrickým ohřevem také připravuje teplá voda. Část elektřiny, potřebné na tyto technologie, může být dodána právě vlastní fotovoltaikou a nemusí být nakoupena z distribuční sítě.

Standardní komerční fotovoltaické panely mají rozměry 100 × 165 cm a výkon 250 Wp (Zdroj: © Scrudje / stock.adobe.com)

Standardní komerční fotovoltaické panely mají rozměry 100 × 165 cm a výkon 250 Wp

Základním prvkem domácí fotovoltaické elektrárny je solární panel. Má plochu asi 1,65 m2 a maximální výkon při přímém dopadu slunečního záření přibližně 1/4 až 1/3 kWp. Za jeden rok vyrobí průměrně 250 kWh elektrické energie. Životnost fotovoltaického panelu dosahuje až 40 let, i když jeho výkon každoročně klesá o několik desetin procenta. Výrobci dnes garantují 90% účinnost po 12 letech a 80% účinnost panelu po 25 letech.

Solární elektřina může přímo napájet elektrické spotřebiče v domácnosti, ale její velkou výhodou je skutečnost, že ji lze akumulovat a použít později, když už slunce nesvítí nebo svítí málo (při zatažené obloze). V domácích podmínkách existují dva základní způsoby akumulace energie – ohřev vody a uložení do baterií. Správně navržený a realizovaný fotovoltaický systém dokáže přímou spotřebou a akumulací využít až 100 % vyrobené elektrické energie.

Kombinace solárních termálních a fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu (Zdroj: © atm2003 / stock.adobe.com)

Kombinace solárních termálních a fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu

Při akumulaci elektrické energie ohřevem vody je výkon elektrárny přeměněn topnými spirálami na teplo, které ohřívá vodu v bojleru. V modelovém příkladu domácí fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem 4 kWp (skládající se asi z 15 až 16 standardních panelů) by průměrná roční výroba kolem 4 MWh při stoprocentní akumulaci mohla plně zabezpečit spotřebu teplé vody jedné čtyřčlenné rodiny. Při tom by jednomu členu rodiny náležela denní spotřeba přes 40 litrů vody teplé 65 °C.

Řídicí systém lokálního zdroje energie a baterie pro ukládání vyrobené energie dnes tvoří moderní integrované prvky interiéru (Zdroj: © malp / stock.adobe.com)

Řídicí systém lokálního zdroje energie a baterie pro ukládání vyrobené energie dnes tvoří moderní integrované prvky interiéru

Při akumulaci vyrobené solární elektrické energie do baterií se v domácích podmínkách využívají olověné nebo lithiové baterie. Modernější, ale dražší lithiové baterie mají přibližně 2,5krát delší životnost, jsou čtyřikrát menší a lehčí a jejich životnost nezávisí tolik na okolních podmínkách a hloubce vybití. Důležitým faktorem při pořizování bateriového úložiště je správná volba kapacity baterie. Výsledná kapacita pro konkrétní instalaci je výsledkem (optimalizací) různých faktorů, jako jsou křivky spotřeby, instalační výkon elektrárny, objem investičních prostředků nebo výše potenciálních dotací. Baterie spojené se střešní solární elektrárnou mohou v domácnosti velmi dobře posloužit k dobíjení elektromobilů prostřednictvím specializovaných wallboxů. Jsou to odolná elektrická zařízení zabezpečující dobíjení vlastní energií, monitoring a inteligentní řízení celého procesu dobíjení.

Instalace baterií do domácího úložiště elektrické energie (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Instalace baterií do domácího úložiště elektrické energie

Výroba fotovoltaických panelů v dnešní době již není tak finančně náročná a splňuje přísná ekologická kritéria. Samotná montáž fotovoltaické elektrárny, její dlouhý provoz i demontáž a likvidace jsou procesy k přírodě ohleduplné, a proto je předpoklad, že tyto lokální zdroje energie se stanou v budoucnu standardní součástí téměř všech chytrých domů a budov.

Výhody domácích fotovoltaických systémů

Bateriové úložiště a řídicí jednotka jednofázové solární elektrárny v obytné budově (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Bateriové úložiště a řídicí jednotka jednofázové solární elektrárny v obytné budově

Chytré domy s instalovaným lokálním alternativním zdrojem energie jsou částečně nebo úplně soběstačné a odolnější vůči výkyvům cen energií na trhu. Lokální zdroje s akumulací energie ochrání dům při výpadku elektřiny nebo blackoutu.

Energie vyrobená v obnovitelných zdrojích nezatěžuje ovzduší a životní prostředí a nespotřebovává primární zdroje. Většinou je s instalací obnovitelného zdroje spojena i rekonstrukce tepelného hospodářství, které splňuje přísnější ekologické normy.

Energie z alternativních zdrojů se spotřebovává převážně v místě výroby. Zamezuje se tím zbytečně velkým přetokům v distribuční soustavě, čímž se minimalizují přenosové ztráty.

Vrátit se nahoru