Jít na vyhledávání

Chytré sítě

Přínosy a výhody

Efektivní energetika

Udržování rovnováhy mezi okamžitou výrobou a spotřebou snižuje ztráty při přenosu energie a zvyšuje kvalitu dodávky. Chytré sítě počítají s využitím lokálních zdrojů pro optimalizaci bilance v části sítě.

Inteligentní sítě využívají lokální zdroje, řídí výrobu i spotřebu, snižují zatížení sítě a zvyšují její stabilitu (Zdroj: © ag visuell / stock.adobe.com)

Inteligentní sítě využívají lokální zdroje, řídí výrobu i spotřebu, snižují zatížení sítě a zvyšují její stabilitu

Monitoring prvků sítě

Díky instalaci moderních komponent distribučních uzlů úrovně nízkého i vysokého napětí reagují tyto prvky autonomně na jakékoliv přerušení dodávek energie. Poruchové stavy lokalizují a pomocí rychlých manipulací izolují. Řídicí systém pak může navrhnout manipulace k minimalizaci rozsahu poruchy.

Využití lokálních zdrojů

Chytré sítě umožňují efektivní zapojení většího množství malých lokálních výrobních zdrojů bez zbytečného zatěžování přenosové soustavy. Inteligentní řízení těchto zdrojů zvyšuje bezpečnost soustavy a umožňuje plynulejší dodávku energie.

Sledováním a řízením spotřeby elektřiny lze ušetřit nemalé prostředky (Zdroj: © contrastwerkstatt / stock.adobe.com)

Sledováním a řízením spotřeby elektřiny lze ušetřit nemalé prostředky

Řízení spotřeby

Odběratelé v chytré síti získávají díky inteligentním elektroměrům možnost sledování průběhu a optimalizace (plánování) své spotřeby elektřiny, čímž může dojít v kombinaci se správným tarifem k znatelným úsporám. Kromě odběratelů může do řízení spotřeby v určitých situacích zasahovat i řídicí systém chytré sítě.

Rozvoj elektromobility

Chytré sítě jsou svým okamžitým řízením výroby a spotřeby nezbytným předpokladem pro rozvoj elektromobility ve větším měřítku. Kolísání odběru velkého množství dobíjecích stanic zvládne jen k tomu přizpůsobená chytrá síť.

Vrátit se nahoru