Jít na vyhledávání

Chytré sítě

Smart Region Vrchlabí

V rámci pilotního projektu Smart Region Skupina ČEZ otestovala chování upravené, automatizované a soběstačné distribuční sítě v reálných podmínkách města Vrchlabí. Projekt chytré sítě vznikl jako aktivita konceptu Future/E/Motion Skupiny ČEZ v rámci evropského projektu Grid4EU a v letech 2010–2015 byl vedený týmem ČEZ Distribuce.

Novogotický kostel sv. Vavřince na náměstí ve Vrchlabí (Zdroj: © adogg / stock.adobe.com)

Novogotický kostel sv. Vavřince na náměstí ve Vrchlabí

V průběhu realizace byly do distribuční sítě města nasazeny nejmodernější dostupné technologie a funkcionality pro její řízení, zvýšení spolehlivosti a kvality dodávek elektřiny. Součástí projektu bylo i zapojení lokálního výrobního zdroje (kogenerační jednotky) s možností režimu ostrovního provozu. Ve spolupráci se zákazníky probíhal test provozu inteligentních elektroměrů a vlivu elektromobility na kvalitu dodávek elektrické energie. Poznatky z tohoto pilotního projektu jsou klíčové pro další rozvoj chytrých sítí (Smart Grid) v České republice i Evropské unii.

Demonstrační projekt Smart Region Vrchlabí ověřil možnosti a vlastnosti chytrých sítí při řízení městských distribučních sítí vysokého a nízkého napětí. Zapojením kogenerační jednotky byl otestován v části města plnohodnotný ostrovní provoz. Lokalitu a podrobnosti k projektu Smart Region Vrchlabí si můžete prohlédnout ve virtuální prohlídce ČEZ.

V horní části distribuční rozpojovací skříně nízkého napětí jsou umístěny komunikační a řídicí prvky, v dolní pak výkonové jističe (Zdroj: ČEZ, a. s.)

V horní části distribuční rozpojovací skříně nízkého napětí jsou umístěny komunikační a řídicí prvky, v dolní pak výkonové jističe

Automatizace sítě nízkého napětí

V určených rozváděcích skříních byly klasické pojistky nahrazeny dálkově ovládanými jističi, umožňujícími on-line řízení dispečerem nebo automaticky lokálním řídicím systémem. Sítě mezi trafostanicemi byly vzájemně propojeny přes prvek slabé vazby, který umožnil variabilní propojování neporušených částí sítě v případě poruchy hlavní napájecí linie. Automatizace sítě nízkého napětí minimalizovala díky možnosti náhradního zapojení rozsah území zasaženého poruchou, přispěla k rychlejší lokalizaci poruchy v síti a zlepšila její spolehlivost.

Trafostanice na Liščím kopci ve Vrchlabí je propojovacím dálkově ovládaným uzlem mezi sítěmi vysokého a nízkého napětí (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Trafostanice na Liščím kopci ve Vrchlabí je propojovacím dálkově ovládaným uzlem mezi sítěmi vysokého a nízkého napětí

Automatizace sítě vysokého napětí

Rekonstruovaná síť vysokého napětí ve Vrchlabí pomáhá automaticky vymezit případnou poruchu na vysokonapěťových kabelech. Stejně jako u nízkého napětí jsou i rozvaděče vysokého napětí v trafostanicích opatřeny dálkově ovládanými vývody a ochrannými prvky. Díky nové topologii s paralelním (smyčkovým) zapojením větví může automatizovaná rekonfigurace celé sítě minimalizovat množství distribučních transformátorových stanic zasažených poruchou v síti vysokého napětí.

Jedna ze tří kogeneračních jednotek ve městě Vrchlabí, uvedená do provozu v rámci pilotního projektu Smart Region (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Jedna ze tří kogeneračních jednotek ve městě Vrchlabí, uvedená do provozu v rámci pilotního projektu Smart Region

Ostrovní provoz části sítě

Testovací ostrovní režim distribuční sítě pro vymezenou oblast města ověřil možnost použití místní kogenerační jednotky jako náhradního zdroje elektrické energie v případě poruchy a přerušení napájení v nadřazené přenosové síti. Testy ukázaly spolehlivou funkčnost všech dotčených zařízení a hladký průběh startu i ukončení ostrovního provozu.

Projekt chytrých sítí ve Vrchlabí byl přínosný jak pro město, které získalo spolehlivější zásobování elektrickou energií, tak i pro Skupinu ČEZ, která si ověřila praktické fungování automatizačních a řídících technologií v praktické realizaci. Projektem byla ověřena i ekonomika a efektivnost řešení Smart Grid v konceptu Smart City.

Vrátit se nahoru