Jít na vyhledávání

Cyklistika

Přínosy a výhody

Využívání městských kol k dopravě na kratší vzdálenosti se stává populárnější i mezi mladou generací (Zdroj: © Philipimage / stock.adobe.com)

Využívání městských kol k dopravě na kratší vzdálenosti se stává populárnější i mezi mladou generací

Individualizovaná veřejná doprava

Podporovaná městská cyklistika se může stát platnou součástí integrované dopravní strategie města, redukující automobilovou dopravu a tím zlepšující ovzduší a životní prostředí.

Zdravotní stav obyvatel

Využívání kol k dopravě ve městech zlepšuje fyzickou kondici a zdravotní stav cyklistů a omezováním zplodin aut i ostatních obyvatel (veřejné zdraví).

Dostupnost pro všechny

Systém půjčování veřejných jízdních kol nezatěžuje obyvatele náklady na pořízení nebo skladování kol. Jediným poplatkem je platba za dobu půjčení kola.

Oživení center měst

Díky veřejné cyklodopravě mohou obyvatelé častěji využívat služby města, bez starosti o parkování nebo jízdní řády hromadné dopravy.

Multimodální dopravní chování

Veřejná kola přispívají k rozšíření využívání více dopravních prostředků najednou (automobilová doprava, vlaky, MHD, kolo, …).

Vrátit se nahoru