Jít na vyhledávání

Cyklistika

Výklad

 

Rozvinutá městská cyklistika je dobrou vizitkou chytrých měst (Zdroj: © connel_design / stock.adobe.com)

Rozvinutá městská cyklistika je dobrou vizitkou chytrých měst

Perspektivním dopravním prostředkem, který kromě hromadné dopravy může konkurovat individuálnímu automobilismu ve městech, je kolo. Cyklodoprava neboli městská cyklistika se dostává do popředí zájmu díky přeplněnosti městských dopravních tepen, zdravému životnímu stylu i úspoře času při cestování. Poměrně rozšířená je ve městech západní a severní Evropy a například v Asii. Chytrá moderní města si uvědomují důležitost tohoto alternativního způsobu dopravy a snaží se podnikat kroky k jeho popularizaci, zajištění bezpečnosti cyklistů v ulicích a často nabízejí půjčovny kol nebo služby bikesharingu na svém území za velmi přijatelných podmínek.

Osvětlená zelená cyklostezka procházející městským parkem zaručuje cyklistům bezpečnost (Zdroj: © titipong8176734 / stock.adobe.com)

Osvětlená zelená cyklostezka procházející městským parkem zaručuje cyklistům bezpečnost

Základním předpokladem rozvoje městské cyklistiky je vybudování dostatečné sítě cyklostezek, vzájemně spojujících důležité dopravní uzly, jako jsou nádraží, stanice metra, záchytná parkoviště, administrativní a kulturní centra nebo třeba turistické centrum města. Při návrhu a realizaci cyklistických koridorů i úpravě stávajících cyklostezek je nutné brát v úvahu bezpečnost cyklistů. Podle platných zákonů se cyklisté sice mohou pohybovat po veřejných komunikacích nebo ve sdílených pruzích s automobilovou dopravou, ale z hlediska jejich bezpečnosti jsou daleko výhodnější samostatné cyklistické cesty. A k těm by chytrá města měla směřovat. Atraktivitu používání kol v osobní městské dopravě zvyšuje i možnost vjezdu do míst, kam se automobily nedostanou. Typickým takovým místem jsou některé pěší zóny v historických částech měst.

Stylový trubkový stojan na kola, instalovaný na veřejném prostranství (Zdroj: © Africa Studio / stock.adobe.com)

Stylový trubkový stojan na kola, instalovaný na veřejném prostranství

Ruku v ruce s budováním cyklostezek jde výstavba cyklistické infrastruktury umožňující parkování kol. Počínaje moderními stojany architektonicky zakomponovanými do městského mobiliáře, přes vyhrazená zastřešená místa na parkovištích, až po automatizované cyklověže – to jsou místa, kde mohou cyklisté bez obav zanechat svá kola a po nějaké době si je opět vyzvednout na cestu zpět. Současné cyklověže (biketowers) jsou většinou vertikální stavby s instalovanou technologií, sloužící k dočasnému skladování většího množství jízdních kol nejrůznějších typů. Kola jsou ve věžích chráněna před nepřízní počasí, před odcizením a nezabírají zbytečně místo na chodnících a komunikacích. Moderní cyklověže jsou často napojeny na sítě technické infrastruktury a budují se na místech větší koncentrace cílových destinací cyklistů.

Pomocí mobilního telefonu lze kolo zarezervovat, najít nejbližší volné k použití nebo navigovat k nejbližšímu volnému stojanu (Zdroj: © leungchopan / stock.adobe.com)

Pomocí mobilního telefonu lze kolo zarezervovat, najít nejbližší volné k použití nebo navigovat k nejbližšímu volnému stojanu

Pod stojanem na kolo si mnozí představí jen přiměřeně tvarovanou trubku u kraje chodníku. Ale i z obyčejného stojanu se může stát stojan chytrý, který například rozpozná svou obsazenost a dokáže komunikovat s občany chytrého města. Prostřednictvím mobilní aplikace si pak místo pro své kolo u takového stojanu mohou zarezervovat městští cyklisté.

Odemykání rezervovaného kola ze stojanu pomocí specializované karty – identifikačního prostředku uživatele (Zdroj: © GDM photo and video / stock.adobe.com)

Odemykání rezervovaného kola ze stojanu pomocí specializované karty – identifikačního prostředku uživatele

Velmi perspektivním se v oblasti individuální dopravy chytrých měst jeví systém půjčování veřejných kol (bikesharing). Nejsou to klasické cyklopůjčovny, které jsou určeny spíše na volnočasové aktivity, ale hustá síť rychle dostupných kol a elektrokol, využitelných pro každodenní (i jednosměrnou) mobilitu. Kolo si lze půjčit v jednom místě města, dojet například do centra a tam kolo vrátit do jiného stojanu. Přehled o nejbližším místě půjčení, množství volných kol i navigaci v rámci celé sítě automatizovaných cyklostojanů poskytuje uživatelům z řad stálých obyvatel i turistů přehledná mobilní aplikace. Samozřejmostí je možnost rezervace kola na určitém místě a v určitou dobu. Poplatky za půjčování kol mohou být čistě časové, často se ale doplňují o různé slevy a benefity, například za vrácení kola v méně exponované lokalitě. V rámci propagace nebo prosazování městské cyklistiky mohou být kola půjčována i bezplatně.

Vrátit se nahoru