Jít na vyhledávání

Další chytré objekty

Výklad

 

Chytré lavičky

Chytré lavičky jsou součástí městského veřejného prostoru a kromě tradiční oddychové funkce umožňují, především mladé "mobilní" generaci, dobití komunikačních zařízení. Standardem je u těchto laviček připojení k internetové síti a využití fotovoltaických panelů zabezpečujících napájení. Některé chytré lavičky jsou vybaveny meteostanicemi, sledujícími teplotu a vlhkost vzduchu nebo hladinu okolního hluku.

Zastávky MHD

Chytré víceúčelové zastávky ve městě zvyšují komfort cestování městskou hromadnou dopravou. Na přehledném displeji zobrazují přesný reálný čas do příjezdu dalšího spoje, který je periodicky aktualizován. Nabízejí vysokorychlostní Wi-Fi internetové připojení bez limitů s využitím tradičních služeb. Součástí chytrých zastávek může být i modul, který cestujícím umožní při čekání dobití jejich smart zařízení. Chytré zastávky mohou být napájeny pomocí fotovoltaiky.

Virtuální obchody

Princip fungování chytrých obchodů je jednoduchý. Ve veřejném prostoru jsou umístěny plakáty s nafoceným zbožím. Zákazník si pomocí QR kódů produkty jednoduše objedná a provozovatel obchodu mu zboží doveze domů. Jiný typ virtuálních obchodů bude využívat rozšířenou realitu. Do reálného pozadí prázdných míst ve městě umístí specializovaná aplikace chytrého telefonu simulovaný prodejní prostor s vystaveným zbožím.

Turistické informace

Informace pro turisty se ve významných a chytrých metropolích postupně přesouvá z tištěných informačních panelů v ulicích do mobilních aplikací (stačí QR kód pro stažení). Městské turistické aplikace jsou mnohojazyčné a přehledně popisují a na mapě zobrazují všechny pamětihodnosti a zajímavosti města. Většinou jsou propojeny se specializovanými kartami, poskytujícími zdarma MHD, slevy do muzeí a galerií nebo na nákupy.

Dočasné úložiště energie

Následkem masivního rozvoje obnovitelných zdrojů s kolísavým výkonem rostou nároky na stabilitu rozvodných sítí a přenosové soustavy se musí potýkat s výzvami v oblasti nejen regulace, ale i likvidace přebytku energie. Je pravděpodobné, že vhodným řešením při řízení takto zatížených sítí budou flexibilní a spolehlivá dočasná úložiště energie. Ke sto let používaným přečerpávacím elektrárnám tak přibydou velká bateriová úložiště, většinou na bázi lithia.

Vodní hospodářství

Voda je další komoditou, bez které se město neobejde. Budoucnost chytrého rozvodu vody je spojena se senzory proudění vody ve větvích rozvodu, díky nimž provozovatel rychle odhalí případné úniky vody. Další čidla okamžitě odhalí její případnou kontaminaci. Důležitou roli budou hrát také inteligentní vodoměry koncových zákazníků. Monitoringem a vyhodnocením přesných dat vodoměrů se zvýší kvalita dodávek pitné vody do domácností.

Dešťová voda

Chytrá města postupně přecházejí od centralizovaného odvádění dešťových vod k jejich decentralizovanému zadržování a využívání. Hospodaření s dešťovou vodou představuje především její využití pro závlahu zeleně nebo například v budovách pro splachování záchodů. Nevyužitá voda je pomalým vsakováním vrácena do přirozeného koloběhu, kde má příznivý vliv na zásoby podzemní vody. Zádržné nádrže často tvoří s vegetací zelenou infrastrukturu města.

Vrátit se nahoru