Jít na vyhledávání

Doprava

Přínosy a výhody

Chytře řízená doprava přináší městům celou řadu výhod:

Velkým problémem měst je přehuštěná doprava a všechna negativa z ní plynoucí (Zdroj: © adisa / stock.adobe.com)

Velkým problémem měst je přehuštěná doprava a všechna negativa z ní plynoucí

Plynulost dopravy

Senzory hustoty provozu, napojené na řídicí systém dopravy, umožňují optimalizovat časování semaforů a snižovat doby průjezdu jednotlivými křižovatkami města. Na základě dat vznikají prediktivní opatření zmírňující tvorbu kolon.

Snížení exhalací výfukových plynů

Snížením doby stání na červenou nebo pomalého popojíždění v kolonách se výrazně snižuje množství výfukových plynů unikajících do ovzduší. Chytrá doprava je tak zárukou zlepšení čistoty vzduchu v obydlených i veřejných částech měst.

Pro zjišťování aktuálního stavu dopravy ve městě jsou vyhodnocovány záznamy dopravních kamer a signály mnoha dopravních senzorů (Zdroj: © g0d4ather / stock.adobe.com)

Pro zjišťování aktuálního stavu dopravy ve městě jsou vyhodnocovány záznamy dopravních kamer a signály mnoha dopravních senzorů

Využívání městské hromadné dopravy

Využívání ekologické a velkokapacitní městské hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy přináší menší počet aut ve městě s pozitivními dopady na propustnost komunikací i stav životního prostředí.

Sdílení automobilů, kol

Využívání sdílených aut výrazně eliminuje počet aut v ulicích měst, snižuje celkové emise. V průměru jedno sdílené auto může využívat až 10 osob ve městě. Carsharing je ideální pro osoby, které nenajezdí více než 10 – 15 tisíc kilometrů.

Zóny omezeného vjezdu

Chytrá města začleňují do svých plánů různé pěší zóny, odpočinkové promenády a místa s omezeným pohybem individuální dopravy. To je samozřejmě kladně přijímáno obyvateli města.

Množství dopravních dat

Z čidel a senzorů monitorujících dopravní situaci vzniká velká množina hodnotných dat, která mohou být využita v různých dalších aplikacích, zpříjemňujících pobyt ve městě.

Vrátit se nahoru