Jít na vyhledávání

Doprava

Výklad

S kolonami popojíždějících nebo stojících aut se lze setkat prakticky ve všech větších městech (Zdroj: © Kara / stock.adobe.com)

S kolonami popojíždějících nebo stojících aut se lze setkat prakticky ve všech větších městech

Inteligentní doprava hraje významnou roli v celkovém konceptu chytrých měst. Urbanismus, především historických měst, se znatelně nemění a má danou určitou dopravní propustnost. Na druhé straně nebezpečně roste počet aut, která ve městech jezdí. Porušení této rovnováhy v dopravě má za následek tvorbu kolon, dopravní zdržení, ucpávání komunikací, diskomfort pěších a cyklistů, vyšší spotřebu pohonných hmot i míru exhalací s dosti zásadním negativním vlivem na životní prostředí i atraktivitu měst. Jednou z priorit těch měst, která uvažují chytře do budoucnosti, je proto vytvoření efektivní dopravní infrastruktury, v maximální míře eliminující uvedená negativa.

Informace o aktuální dopravní situaci v mobilní aplikaci pomáhají řidiči správně naplánovat jeho jízdu (Zdroj: © seekeaw / stock.adobe.com)

Informace o aktuální dopravní situaci v mobilní aplikaci pomáhají řidiči správně naplánovat jeho jízdu

Vhodná infrastruktura by měla zabezpečit pomocí inteligentních systémů řízení hlavně plynulost dopravy. K tomu jsou potřebná online data o její hustotě v různých částech a ulicích města, získávána z velkého množství dopravních senzorů a kamer. Na základě měření počtu projíždějících aut a jejich rychlostí (případně času stání na semaforech) řídicí systém v reálném čase vyhodnotí optimální doby průjezdu jednotlivými křižovatkami a dálkově nastaví časování semaforů. Z velkého množství archivovaných dat lze odvodit i určité vzorce chování městské dopravy a následně prediktivně odhalovat potenciální riziková místa vzniku dopravního zhuštění a včas na situaci reagovat. Některá chytrá města dělají ještě další vstřícný krok a poskytují získaná dopravní data do specializované mobilní aplikace, která řidičům přehledně zobrazuje aktuální dopravní omezení nebo aktuální dopravní situaci v projížděném úseku.

Vyhrazené pruhy a právo přednostní jízdy přes křižovatky zvýhodňující městskou hromadnou dopravu je součástí dopravní infrastruktury mnoha měst (Zdroj: © connel_design / stock.adobe.com)

Vyhrazené pruhy a právo přednostní jízdy přes křižovatky zvýhodňující městskou hromadnou dopravu je součástí dopravní infrastruktury mnoha měst

Neméně důležitým aspektem efektivní dopravy v chytrém městě je preference městské hromadné dopravy před dopravou individuální, přičemž hromadná doprava by měla být dostupná pro všechny vrstvy obyvatelstva. Pro její popularizaci a zvýhodnění je městy přijímána řada opatření – od vyhrazených pruhů a plynulého přednostního průjezdu křižovatkami až po využívání moderních ekologických a komfortních dopravních prostředků. V rámci chytrých měst je tato služba často doplňována příjemným a rychlým systémem placení nebo instalací informačních systémů a inteligentních zastávek. Relevantním způsobem je městy podporována doprava prostřednictvím kol a skútrů.

Moderní ekologická tramvajová doprava ve francouzském městě Grenoble (Zdroj: © Leonid Andronov / stock.adobe.com)

Moderní ekologická tramvajová doprava ve francouzském městě Grenoble

Trendem poslední doby je další rozšiřování veřejné tramvajové dopravy, využívání trolejbusů a elektrobusů a rozšiřování a podpora sdílené ekonomiky (carsharing, bikesharing) nebo individuální a firemní elektromobility (efektivní logistika a zásobování). V budoucnu bude města výrazně ovlivňovat i autonomní doprava. Zvýhodněné pruhy, parkování i vjezd do jinak omezených městských zón a rozšiřování veřejné dobíjecí infrastruktury dává elektrickým pohonům zelenou. Elektrifikovaná doprava tak výrazně snižuje vliv na životní prostředí.

Vozům záchranného systému umožňuje plynulou jízdu ulicemi města operativní přesměrování nebo omezení dopravy (Zdroj: © JarekKilian / stock.adobe.com)

Vozům záchranného systému umožňuje plynulou jízdu ulicemi města operativní přesměrování nebo omezení dopravy

Opatření realizovaná v dopravní infrastruktuře musí splňovat závazná bezpečnostní kritéria. Snahou je vytvoření takových bezpečnostních prvků, které jsou minimálně závislé na lidském faktoru a svým uspořádáním zabraňují vzniku kolizí, nehod nebo úrazů. Primárně se to týká všech přechodů a přejezdů a bezpečných křížení městských komunikací. S bezpečností je spojen i chytrý systém přednostního průjezdu vozidel záchranných složek křižovatkami a ulicemi měst. Systém podle trasy těchto vozidel operativně reguluje světelnou signalizaci a v případě potřeby i odklání ostatní dopravu pro bezproblémový průjezd.

Vyloučení dopravy z některých částí města je pozitivně přijímáno obyvateli (Zdroj: © oscity / stock.adobe.com)

Vyloučení dopravy z některých částí města je pozitivně přijímáno obyvateli

Další možností zlepšení vlivu dopravy na životní prostředí v chytrých městech je zavádění restrikcí vjezdu do určitých městských částí, například pomocí elektronického mýtného systému nebo flexibilní tarifikace parkování ve městě dle hustoty dopravy. Zákaz vjezdu nebo placený vjezd by měl motivovat motoristy k častějšímu využívání hromadné dopravy a alternativním způsobům dopravy. V dlouhodobém horizontu by měla tato omezení ulevit městským částem od přeplněnosti auty a snížit tím množství exhalací. Při maximálních restrikcích vznikají dokonce městské klidové zóny zcela bez dopravy. Ukazuje se, že takové zóny klidu jsou velmi důležitou součástí chytrých měst.

Vrátit se nahoru