Jít na vyhledávání

Energetické úspory

Energetické služby se zárukou

Významným poskytovatelem komplexního souboru úsporných opatření v energetickém hospodaření budov je holdingová společnost ČEZ ESCO. Prostřednictvím své dceřiné akciové společnosti ENESA realizuje energetická řešení pro významné korporace, podniky i veřejný sektor. Její projekty zahrnují celé spektrum energetických služeb od energetických auditů a poradenství přes služby energetického managementu až po realizaci náročných investičních akcí.

Efektivní energeticky úsporná opatření pomocí moderních technologií jsou nejčastěji směřována do oblasti topení, chlazení a vzduchotechniky budov (Zdroj: © urbans78 / stock.adobe.com)

Efektivní energeticky úsporná opatření pomocí moderních technologií jsou nejčastěji směřována do oblasti topení, chlazení a vzduchotechniky budov

Každý projekt je přímo ušitý na míru konkrétního zákazníka. Zohledňuje jeho specifické potřeby, možnosti a preference, podle kterých je navrženo nejlepší řešení s cílem dosáhnout maximální energetické úspory při zachování přiměřené doby návratnosti investice. Konečného cíle je dosaženo prostřednictvím organizačních opatření, instalací energeticky účinných technologií a dlouhodobého energetického managementu.

Řadu projektů realizuje ENESA metodou EPC. V praxi to znamená, že zajišťuje celkovou realizaci úsporných opatření včetně financování a poskytuje záruku, že během trvání smluvního vztahu, obvykle desetiletého, dosáhne zákazník minimálních garantovaných úspor provozních nákladů. Z těchto úspor jsou postupně během předem známé doby spláceny veškeré vynaložené náklady.

Technická zařízení budov Národního divadla v Praze využívají vltavskou vodu pro ochlazování, nebo naopak vytápění vnitřních prostor (Zdroj: © maramas / stock.adobe.com)

Technická zařízení budov Národního divadla v Praze využívají vltavskou vodu pro ochlazování, nebo naopak vytápění vnitřních prostor

Jedním z nejúspěšnějších projektů energetických opatření se zárukou úspor společnosti Enesa z ČEZ ESCO byl v letech 2007 až 2010 projekt modernizace Národního divadla v Praze. Díky řadě investičních i organizačních úsporných opatření došlo k výraznému a trvalému snížení spotřeby zemního plynu, elektřiny a vody, a také využití obnovitelných zdrojů energie (sluneční energie a energie obsažené ve vltavské vodě). Garantované roční úspory (ve výši minimálně 9,5 mil. Kč) dosahují více než 50 % původních nákladů na energie.

Specifikem modernizace energetického hospodářství v Rudolfinu byl požadavek na odvlhčování přiváděného vzduchu pomocí nových chladicích jednotek (Zdroj: © Artur Bogacki / stock.adobe.com)

Specifikem modernizace energetického hospodářství v Rudolfinu byl požadavek na odvlhčování přiváděného vzduchu pomocí nových chladicích jednotek

Kromě Národního divadla bylo podobnými projekty dosaženo zvýšení energetické účinnosti například v Rudolfinu, Stavovském divadle nebo v Kongresovém centru hlavního města Prahy. Z ostatních projektů patří k úspěšným EPC realizacím také například 33 budov škol MČ Praha 13, budovy 34 příspěvkových organizací Pardubického kraje nebo budovy nemocnice v Jihlavě.

Vrátit se nahoru