Jít na vyhledávání

Energetické úspory

Přínosy a výhody

Energeticky úsporné objekty jsou nedílnou součástí koncepce Smart City – chytrého města s dobrým potenciálem k bydlení (Zdroj: © xb100 / stock.adobe.com)

Energeticky úsporné objekty jsou nedílnou součástí koncepce Smart City – chytrého města s dobrým potenciálem k bydlení

Snížení energetických nákladů

Využitím energetických služeb se sníží energetické nároky budov a zvýší se efektivita provozu. Optimalizací zdrojů i technologií je garantováno dlouhodobé snížení nákladů; jejich kontrola a analýzy představují prostor pro další úspory.

Zhodnocení majetku a zlepšení kvality vnitřního prostředí

Instalací moderních systémů pro vytápění, chlazení a větrání budov dochází k navýšení hodnoty budovy. Dalším plusem může být využívání alternativních zdrojů nebo decentralizované výroby elektřiny nebo tepla. Budova s novými technologiemi poskytuje vyšší komfort a zlepšuje kvalitu bydlení nebo služeb.

Financování metodou EPC

Větší projekty energeticky úsporných opatření (především z veřejného sektoru) mohou být realizovány metodou Energy Performance Contracting (Úspory se zárukou). Primární náklady na realizaci projektu přitom poskytuje dodavatel, a zákazník je následně splácí z uspořených prostředků, takže projekt nemá negativní vliv na jeho cashflow.

Snížení ekologické zátěže

Využitím nízkoemisních nebo alternativních zdrojů energií a použitím optimálního mixu energeticky úsporných opatření se významně snižuje ekologický dopad provozu budovy na životní prostředí.

Vrátit se nahoru