Jít na vyhledávání

Energetické úspory

Výklad

Moderní systém vytápění a ohřevu vody pracuje automaticky, efektivně a s minimálním dopadem na životní prostředí (Zdroj: © malajscy / stock.adobe.com)

Moderní systém vytápění a ohřevu vody pracuje automaticky, efektivně a s minimálním dopadem na životní prostředí

Postupné zvyšování nároků na komfort bydlení, růst cen energií i tlak na ochranu životního prostředí vede k výstavbě stále energeticky efektivnějších budov. Již dnes je v platnosti evropská legislativa, podle které již od roku 2020 nepůjde postavit dům, který by nesplňoval parametry budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Budoucnost je zdá se vyřešena, ale města, a tím i rodící se chytrá města, jsou plná veřejných a soukromých budov s velkou a neefektivní spotřebou energií. Většina z ní se spotřebuje na vytápění a přípravu teplé vody.

Instalace vnějšího zateplení stěn snižuje výdaje za topení a patří k nejčastěji prováděným úsporným opatřením (Zdroj: © Delphotostock / stock.adobe.com)

Instalace vnějšího zateplení stěn snižuje výdaje za topení a patří k nejčastěji prováděným úsporným opatřením

Provádění úsporných opatření vedoucích ke snižování spotřeb energií patří k současným trendům a zapadá plně do koncepce chytrých měst. Ve větším měřítku probíhá zateplování budov, výměna výplní otvorů (okna, dveře), a instalace ekologických forem vytápění s plnohodnotnou regulací. Kvalitní zateplení a inteligentní zdroje tepla snižují náklady na vytápění až o desítky procent. Kromě vytápění se úsporná opatření zaměřují i na chlazení a vzduchotechniku, případně spotřeby plynu a vody. Současná podpora energeticky úsporných řešení formou úlev nebo dotací se v budoucnu městům vyplatí jak z finančního hlediska, tak i z hlediska zlepšování čistoty ovzduší a kvality života ve městě.

Hospodárné vytápění menších i větších objektů pomáhají zvládat moderní bezobslužné technologie, využívající jak klasické, tak i obnovitelné zdroje energie (Zdroj: © Aleksey Sergeychik / stock.adobe.com)

Hospodárné vytápění menších i větších objektů pomáhají zvládat moderní bezobslužné technologie, využívající jak klasické, tak i obnovitelné zdroje energie

Zvyšování hospodárnosti a provozní efektivnosti budov rekonstrukcí jejich zastaralých energetických systémů přispívá k celkovému zhodnocení budov. Technologií pro dosažení stanovených cílů je dnes již dostatek – od kvalitních zateplovacích systémů, výplní otvorů, přes tepelná čerpadla, kondenzační kotle, systémy větrání s rekuperací až po využití obnovitelných zdrojů. Mnohdy větší finanční náročnost kvalitních energetických služeb spojených s úsporou energií a provozních nákladů, především budov veřejných institucí a průmyslových podniků, může být řešena formou EPC (Energy Performance Contracting) projektů. Základním principem těchto projektů je splácení investic do úsporných opatření z reálně dosažených úspor. Dodavatel často zajišťuje financování rekonstrukce a smluvně garantuje dosažení úspor i návratnost vynaložených prostředků. Na úspěchu projektu je tak zainteresován jak dodavatel, tak i vlastník nemovitosti, což umožňuje nastavit správný a vyvážený poměr mezi objemem investic a výsledným efektem energetické služby.

Analýza provozních nákladů budov a účinnosti realizovaných opatření v rámci energetického managementu (Zdroj: © thodonal / stock.adobe.com)

Analýza provozních nákladů budov a účinnosti realizovaných opatření v rámci energetického managementu

Důležitým aspektem úsporných opatření v hospodaření s energiemi v budovách je zavedení energetického managementu – řídicího procesu pro zajištění energetických potřeb. Je často nabízen jako součást projektů EPC. Energetický management je v podstatě dlouhodobý proces hledání možností dalšího snižování provozních nákladů v energetickém hospodářství, založený na měření a vyhodnocování spotřeby, analýze účinnosti realizovaných opatření a návrhu doplňkových opatření směřujících k dalším úsporám. V rámci energetického managementu budov mohou být zajišťovány i některé doplňkové návazné funkce, jako je centrální dispečink nebo řešení poruchových stavů.

Vrátit se nahoru