Jít na vyhledávání

Kvalita ovzduší

Realizace

Kvalitu ovzduší barcelonských bulvárů podrobně monitorují senzory instalované v jejich okolí (Zdroj: © Kavalenkava / stock.adobe.com)

Kvalitu ovzduší barcelonských bulvárů podrobně monitorují senzory instalované v jejich okolí

Ve světě existuje mnoho měst, kterým není kvalita jejich ovzduší lhostejná. Využívají různé monitorovací systémy a prvky přímo zlepšující mikroklima ve městě. Ze všech lze vzpomenout třeba Barcelonu, kde je kvalita ovzduší hlídána množstvím senzorů, rozmístěných v okolí hlavních městských bulvárů. Společně s ovzduším je vyhodnocována i úroveň hluku a světelného znečištění. Podobná senzorická síť (více než 100 měřicích míst) pro měření kvality vzduchu je instalována v Londýně. Naměřená a předzpracovaná data z městských monitorovacích systémů jsou většinou přístupná třetím stranám i veřejnosti.

K ochlazování vzduchu pouštních měst se využívají moderní verze tradičních arabských větracích věží (Zdroj: © swisshippo / stock.adobe.com)

K ochlazování vzduchu pouštních měst se využívají moderní verze tradičních arabských větracích věží

K zajímavým opatřením, zlepšujících teplotní mikroklima ve městě, patří například pokrytí střech bílým reflexním pláštěm redukujícím přehřívání budov, což má následně vliv na energetickou spotřebu budovy i na kvalitu vzduchu. Takový technologický projekt chladicích střech funguje v New Yorku. V Abú Dhabí ve čtvrti Masdar používají k ochlazení vzduchu prostou větrnou věž, což je v podstatě válec fungující jako komín zintenzivňující proudění vzduchu pod sebou nebo zachytávající proudění chladnějšího vzduchu nad městem a směřující tento proud do ulic města.

Vrátit se nahoru