Jít na vyhledávání

Obnovitelné zdroje energie

Přínosy a výhody

Bateriové úložiště a řídicí jednotka jednofázové solární elektrárny v obytné budově (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Bateriové úložiště a řídicí jednotka jednofázové solární elektrárny v obytné budově

Snížení závislosti na centrálním dodavateli energie

Budovy s instalovaným lokálním alternativním zdrojem energie mohou být částečně nebo úplně soběstačné a odolné vůči výkyvům cen energií na trhu. Zároveň se jedná o ochranu při lokálním výpadku elektřiny nebo blackoutu.

Ekologické přínosy

Energie vyrobená v obnovitelných zdrojích nezatěžuje ovzduší a životní prostředí a nespotřebovává primární zdroje. Většinou je s instalací obnovitelného zdroje spojena i rekonstrukce tepelného hospodářství, které splňuje přísnější ekologické normy.

Větší rovnováha mezi výrobou a spotřebou

Energie z alternativních zdrojů se spotřebovává převážně v místě výroby. Zamezuje se tím zbytečně velkým přetokům v distribuční soustavě, čímž se minimalizují přenosové ztráty. Do míst s větší koncentrací obnovitelných zdrojů je následně přenosovými linkami dodáváno menší množství elektřiny (menší ztráty, nižší výroba, méně CO2).

Vrátit se nahoru