Jít na vyhledávání

Odpadové hospodářství

Přínosy a výhody

Systém inteligentního sběru odpadu s využitím chytrých košů má několik výhod.

Kapacita sběrných košů

Chytré odpadkové koše disponují díky lisovací technologii až 8krát větší kapacitou a 5krát delší dobou naplnění oproti klasickým odpadkovým nádobám.

Autonomní a hygienické provedení

Chytré odpadkové koše jsou díky solární technice energeticky nezávislé a samostatné. Jsou těsné a odolné proti vnikání vody a zvířat, neumožňují přehrabávání se v odpadcích.

Úspory při svozu odpadů

Informace o zaplněnosti jednotlivých kontejnerů jsou snímány v reálném čase a umožňují efektivní řízení svozu odpadů se značnými úsporami za pohonné hmoty, techniku i personální náklady osob starajících se o svoz odpadů.

Vizuální stránka

Používání chytrých košů prospívá celkovému vzhledu města, které je čistší a příjemnější.

Vrátit se nahoru