Jít na vyhledávání

Odpadové hospodářství

Výklad

 

Chytrá města často nahrazují obyčejné odpadkové koše a kontejnery velkokapacitními podzemními kontejnery (Zdroj: © josfor / stock.adobe.com)

Chytrá města často nahrazují obyčejné odpadkové koše a kontejnery velkokapacitními podzemními kontejnery

Každé chytré město si zakládá na efektivním využívání chytrých řešení, na čistém ovzduší a všeobecně na příjemném prostředí pro život. Proto musí chytře řešit i problematiku odpadového hospodářství. Přeplněné odpadkové koše a kontejnery u obytných domů již do vize inteligentního a čistého města nepatří. Samozřejmě při řešení této otázky nejde jen o rozmístění většího počtu nádob na odpadky nebo instalaci hezčích a inteligentních kontejnerů, ale řešení musí zahrnovat systémové změny v odpadovém hospodářství včetně ekologického a hospodárného svozu a zpracování odpadů s využitím informačních technologií.

Každodenní svoz odpadků v některých německých městech bude nahrazen inteligentním systémem odpadového hospodářství se svozem na vyžádání po zaplnění kontejnerů (Zdroj: © franz12 / stock.adobe.com)

Každodenní svoz odpadků v některých německých městech bude nahrazen inteligentním systémem odpadového hospodářství se svozem na vyžádání po zaplnění kontejnerů

Prvním krokem v řešení odpadového hospodářství ve městech je nahrazení pouličních košů a velkých kontejnerů inteligentními nebo podzemními kontejnery. Mají podstatně větší kapacitu, zabraňují vybírání odpadků a působí nenápadně. Moderní kontejnery umožňují kompresi odpadu a hlídají svou naplněnost, některé mohou být osazeny i fotovoltaickým panelem a baterii, která zajistí koši jeho úplnou provozní autonomii. Druhým krokem je přizpůsobení svozu odpadů novým podmínkám. Časový svoz (např. jednou za 2 dny) vystřídá svoz podle potřeby (až při zaplnění kontejneru). Často doznávají změny i samotné dopravní prostředky určené ke svozu. Využívají se menší nákladní elektromobily bez negativního vlivu na městské prostředí.

Bonusem řešení odpadů v chytrých městech je zavádění odvozu odpadu na vyžádání občanů města. Týká se to rozměrnějších odpadů, nebezpečných odpadů, textilního odpadu nebo sezónního odpadu ze zahrad. Službu lze lehce objednat prostřednictvím webového portálu nebo mobilní aplikace.

Chytrý odpadkový koš BigBelly v londýnské čtvrti Islington je určen k odkládání kompostovatelných odpadů (Zdroj: Wikipedia.org)

Chytrý odpadkový koš BigBelly v londýnské čtvrti Islington je určen k odkládání kompostovatelných odpadů

Chytrý odpadkový koš

V mnoha městech se začínají objevovat chytré odpadkové koše, umožňující pojmout až 8krát více odpadků, než je běžné u obyčejného koše. Jejich princip je založený na monitorování zaplněnosti a kompresi odpadků. Když množství odpadků v koši dosáhne určité výše, ultrazvukový senzor dá pokyn a odpadky jsou stlačeny lisem do menšího objemu. Uvolněný prostor se znovu plní odpadky a po zaplnění se operace stlačování opakuje. Lisování odpadků pětinásobně prodlužuje dobu naplnění koše oproti standardním košům.

Chytrý odpadkový koš se tváří nenápadně, ale je to velký pomocník v nekončícím boji s odpadky (Zdroj: © SUPREEYA-ANON / stock.adobe.com)

Chytrý odpadkový koš se tváří nenápadně, ale je to velký pomocník v nekončícím boji s odpadky

Jakmile je chytrý koš plný, vysílá do dispečinku signál, na jehož základě vyjíždí do terénu vozidlo svozu odpadu a koš vyprázdní. Chytré koše jsou mobilní a energeticky soběstačné. Energii, potřebnou na monitoring, provoz lisu nebo bezdrátovou komunikaci s centrálou, poskytují chytrým košům baterie napájené solárním panelem umístěným na jejich horní části. Kromě aktuálního stavu zaplnění putují na centrální server data o kapacitě baterií, stavu dobíjení, teplotě vnitřku, kondici lisu a další informace určené pro správu a diagnostiku zařízení. Chytrý koš může nabízet i jiné služby občanům, může sloužit jako wi-fi hotspot, senzor monitorující pohyb osob v ulici, aj.

Vstupní otvor chytrého odpadkového koše se musí před vhozením odpadu vyklopit (Zdroj: © EugeneF / stock.adobe.com)

Vstupní otvor chytrého odpadkového koše se musí před vhozením odpadu vyklopit

Svoz odpadu z chytrých košů je optimalizován, co se týče četnosti svozu i trasy. Využitím moderního odpadového hospodářství s optimalizovaným svozem lze ušetřit 50 až 70 % nákladů (množství aut a zaměstnanců, četnost jízd, pohonné hmoty atd.). Chytré koše mohou plnit i další vedlejší funkce, jako je například měření kvality ovzduší, nebo mohou sloužit jako veřejné bezplatné Wi-Fi přístupové body.

Vrátit se nahoru