Jít na vyhledávání

Parkování

Přínosy a výhody

Systém chytrého parkování přináší městům řadu okamžitých výhod i množství přínosných podkladů pro strategické a dopravní plánování.

Smyslem chytrého parkování je efektivní využití parkovacích míst bez zbytečného kroužení ulicemi při hledání volného místa (Zdroj: © xb100 / stock.adobe.com)

Smyslem chytrého parkování je efektivní využití parkovacích míst bez zbytečného kroužení ulicemi při hledání volného místa

Efektivní využití parkovacích míst

Řízení parkovacího prostoru jako celku se smysluplným směřováním řidičů na volná místa zvyšuje efektivnost dopravy a parkování.

Snížení dopravního provozu

Eliminace zbytečného pohybu řidičů městem při hledání místa k zaparkování snižuje množství aut v ulicích, což se projevuje zlepšením ovzduší ve městech.

Dohled a platební kázeň

Zavedení chytrého parkování zjednodušuje dohled města nad provozovateli parkovišť a razantně zvyšuje výběr parkovacích poplatků od parkujících.

Využití dat

Na základě dat ze systému chytrého parkování mohou zastupitelé chytrých měst validovat a upravovat územní a dopravní plánování nebo přehodnocovat cenovou politiku parkování ve svém městě.

Vrátit se nahoru