Jít na vyhledávání

Parkování

Realizace

Chytrá řešení regulace a tisíce chytrých parkovacích míst tvoří základ moderních parkovacích systémů v předních evropských a světových velkoměstech, jako jsou Londýn, Paříž nebo Barcelona.

Amsterdam využívá plně automatizovaný a digitalizovaný systém parkování s postupným snižováním ceny parkování podle vzdálenosti od centra města (Zdroj: © balakate / stock.adobe.com)

Amsterdam využívá plně automatizovaný a digitalizovaný systém parkování s postupným snižováním ceny parkování podle vzdálenosti od centra města

V Amsterdamu využívají nejlepší evropský parkovací systém, založený na úplné digitalizaci, vyvážené cenové politice městského stání a současného zvyšování počtu parkovacích míst mimo ulice města. Na každých 100 nových míst v parkovacích domech je zrušeno 33 parkovacích míst v ulicích. Parkovací automaty přijímají jen bezhotovostní platby, půlka plateb probíhá přes mobilní aplikaci. Při placení je nutné zadat registrační značku pro spárování platby s kamerovým systémem čtení značek. Amsterdam nevyužívá žádné zóny rezidentního parkování, ale čím blíže centra města, tím je parkování dražší. Celý systém včetně dopravně správní agendy je plně automatizován.

San Francisco využívá rozsáhlou síť detektorů obsazenosti parkovišť, které informují řidiče o volných parkovacích místech i aktuálních cenách za parkování v dané lokalitě. Ceny parkování na ulicích a v parkovacích domech systém nastavuje podle aktuální poptávky tak, aby byla obsazenost optimální a aby bylo vždy možné najít volné parkovací místo v centrální části města. Podobným směrem jako San Francisco (placené parkování podle poptávky) jdou i další města, například Seattle. Ten nemá žádnou mobilní aplikaci, ale poskytuje data o parkování globálnímu produktu Parkopedia.

Parkování v americkém San Franciscu je zpoplatněno podle poptávky po parkování v dané lokalitě (Zdroj: © Sarah Jane / stock.adobe.com)

Parkování v americkém San Franciscu je zpoplatněno podle poptávky po parkování v dané lokalitě

Barcelona se zaměřuje na snížení objemu dopravy v centrální části města za současného zvýšení její bezpečnosti a podpory městské cyklistiky. Vsadila na vhodnou tarifikaci parkování, podporu a zvýhodnění rezidentního stání anebo využití časových limitů parkování. Důsledně řešila problémy nelegálního stání a parkování. Aplikování a dodržování nastavených regulací snížilo počet aut v centru o 15 % a o 50 % snížilo nelegální stání.

V českých městech se také řeší problémy parkování, i když jsou projekty spíše v počáteční fázi zjišťování stavu a výběru vhodných technologií.

Z globálních projektů je poměrně zajímavá aplikace ParkMe, představující celosvětovou databázi parkovacích míst. Je v ní zapojeno přes 3000 měst z celého světa. Pomocí aplikace ParkMe si uživatelé mohou vybrat, rezervovat a zaplatit předem parkování v libovolném zapojeném městě.

Další trendem v oblasti parkování je vznik parkovacích aplikací (Rover, Barking) na bázi „Airbnb“, kdy můžete svoje parkovací místo v době nevyužívání nabídnout někomu jinému.

Vrátit se nahoru