Jít na vyhledávání

Parkování

Výklad

Městské ulice jsou často lemovány řadami parkujících automobilů rezidentních obyvatel i návštěvníků (Zdroj: © Yuri Bizgaimer / stock.adobe.com)

Městské ulice jsou často lemovány řadami parkujících automobilů rezidentních obyvatel i návštěvníků

Parkování patří mezi klasické problémy velkých měst a chytrá města se s ním musí chytře vypořádat. Parkovacích míst je totiž v dnešní době výrazně méně než vozidel, která se po ulicích měst pohybují. Řešením mohou být další parkovací místa nebo správa stávajících parkovacích míst chytrým systémem.

Vzhledem k množství parkovacích míst je výstavba nových parkovišť, především v centrech měst, omezená. Když už se povede místo vhodné k parkování najít, měl by se postavit moderní vícepodlažní parkovací dům nebo zapustit parkovací prostory pod zem (pod novou budovu nebo pod náměstí). Trendem chytrých měst by mělo být alespoň částečné odstranění parkujících vozidel z užších ulic starší zástavby, kde znesnadňují průjezd a údržbu komunikací a zabírají místo vhodné pro vybudování cyklostezky, chodníku nebo osázení zeleně. Pohledem turisty – řady parkujících aut určitě nepřidávají na atraktivitě lokality, kde by se člověk chtěl kochat architekturou nebo vnímat genius loci daného místa.

Při rozšiřování počtu parkovacích míst je preferovaná výstavba vícepodlažních parkovacích domů (Zdroj: © antpkr / stock.adobe.com)

Při rozšiřování počtu parkovacích míst je preferovaná výstavba vícepodlažních parkovacích domů

Pro výstavbu nových parkovacích míst se vyplatí přemýšlet o několik let dopředu a systematicky plánovat pronájem nebo koupi pozemků pro nová parkoviště. Jejich realizaci by pak měl v chytrých městech zohledňovat akční plán inteligentního parkování. Preferované vícepodlažní parkovací domy v maximální míře využívají zastavěnou plochu a dají se dobře architektonicky integrovat do stávající zástavby. Důležité je vybavení nových parkovacích míst senzory obsazenosti a data z nich zpracovávat a využívat k navigaci k volným kapacitám prostřednictvím mobilních aplikací. Vzhledem k trendu rozšiřování elektricky poháněných vozidel je rovněž rozumné vybavit některá parkovací místa dobíjecí infrastrukturou.

Informační cedule u vjezdu na parkoviště udávají počet volných parkovacích míst (Zdroj: © hykoe / stock.adobe.com)

Informační cedule u vjezdu na parkoviště udávají počet volných parkovacích míst

Chytré technologie jsou využívány i při úpravě stávajících městských parkovacích míst. Vždyť hledáním volného parkovacího místa najezdí řidiči v přeplněné městské aglomeraci zbytečně 3 až 5 km, co se samozřejmě projeví nejen dalším zahuštěním dopravy, ale i množstvím exhalací z výfukových plynů. Informace o obsazenosti parkovacích míst proto mají cenu zlata. Jejich správným zpracováním a propojením pomocí informačních a komunikačních technologií do mobilních aplikací získávají řidiči schopnost rychle najít volné místo k zaparkování svého automobilu co nejblíže cíli. Plošné nasazení takového systému chytrého parkování se již osvědčilo v řadě velkých evropských měst a stává se běžnou technologií i dalších chytrých měst.

Povrchový parkovací senzor je odolný proti mechanickému poškození a na integrovanou baterii vydrží 3 až 5 let (Zdroj: © Pierre-Olivier / stock.adobe.com)

Povrchový parkovací senzor je odolný proti mechanickému poškození a na integrovanou baterii vydrží 3 až 5 let

Technologie monitoringu obsazenosti parkovacích míst je většinou založena na instalaci podpovrchových nebo povrchových bezdrátových senzorů na každé místo parkoviště. Počasí a mechanickému poškození odolné senzory pracují na principu infračerveného záření nebo elektromagnetické indukce a do centrály posílají informaci (například pomoci internetu věcí IoT) o tom, jestli se momentálně nad nimi nachází nějaký automobil. Jinou perspektivní technologií je využití malých radarových senzorů nepřetržitě sledujících parkovací plochy. On-line detekce přítomnosti aut umožňuje zjistit vytíženost parkovišť v čase a podle ní a dalších preferencí mohou provozovatelé parkovišť průběžně upravovat dobu a podmínky parkování, například podle aktuální dopravní situace ve městě. Pozitivní dopad má instalace senzorů parkování i na platební kázeň parkujících řidičů. Spojením informací o obsazenosti a úhradě za parkování se zefektivňuje dohled i postihování neplatících řidičů. Z praxe je doloženo, že zavedením chytrého parkování se výběr parkovného zvýšil o 100 až 200 %.

Pomocí mobilní aplikace parkování lze nejen volné parkovací místo najít, ale i zaplatit parkování nebo třeba zjistit nejbližší restauraci (Zdroj: © terovesalainen / stock.adobe.com)

Pomocí mobilní aplikace parkování lze nejen volné parkovací místo najít, ale i zaplatit parkování nebo třeba zjistit nejbližší restauraci

Data ze senzorů chytrého parkování tvoří základní vstup pro inteligentní koncová zařízení, sloužící řidičům. Pomocí speciálních webových aplikací, stabilních informačních LED tabulí, ale nejčastěji pomocí mobilních aplikací získávají řidiči potřebné informace o rozmístění volných parkovacích míst (včetně navádění k nim). Speciální aplikace může nabídnout zákazníkům nejen správné parkovací místo, ale umožní jim si dané místo zarezervovat, případně on-line zaplatit nebo si třeba i prodloužit dobu parkování dostupnými elektronickými prostředky. Na základě dat chytrého parkování se mohou řidiči dokonce rozhodnout, zda v určité situaci vyjet do města vlastním autem, využít záchytné parkoviště na okraji města (P+R) a poté pokračovat městkou hromadnou dopravu nebo raději zvolit jinou alternativní dopravu.

Vrátit se nahoru