Jít na vyhledávání

Sdílená individuální automobilová doprava

Přínosy a výhody

Žádné dodatečné náklady

Hlavní výhodou pro zákazníka je to, že si nemusí auto vůbec pořizovat a starat se tak o jeho servis, technické kontroly, nemusí kupovat dálniční známky nebo pohonné a provozní hmoty. Odpadá tím i potřeba mít nebo často hledat vhodné místo k parkování vlastního vozu.

Vyhrazená parkovací místa pro automobily společnosti provozující sdílení aut (Zdroj: © danielschoenen / stock.adobe.com)

Vyhrazená parkovací místa pro automobily společnosti provozující sdílení aut

Snížení množství aut ve městech, nižší potřeba parkovacích ploch

Namísto většího množství automobilů individuální dopravy, kterými občané někam do města přijedou, hledají místo k zaparkování a třeba půl dne parkují, lze efektivněji využít několik ekologických sdílených aut. V průměru jedno sdílené auto může využívat až 10 osob ve městě a je ideální pro osoby, které nenajezdí více než 10 – 15 tisíc kilometrů. Výhodou těchto automobilů je, že často umožňují vjezd do částí města, kde platí určité restrikce pro individuální dopravu. Na výpůjčných místech mají většinou rezervovaná parkovací stání.

Ekologický přínos

Menší počet aut individuální dopravy a časté používání ekologických nebo elektrických automobilů pro sdílenou dopravu má kladný vliv na čistotu ovzduší ve městě.

Cenová výhoda

Cena za půjčení auta je nastavena tak, že se nachází mezi cenou za městskou hromadnou dopravu a cenou za využití taxislužby. V rámci zapůjčení má zákazník určitou svobodu v pohybu, jezdí v relativně novějších vozech, o které se po vrácení nemusí starat. Sdílenou dopravu navíc mohou příležitostně využívat i lidi, kteří si vlastní auto nemohou z různých důvodů dovolit.

Podle potřeby si zákazník zapůjčí ten typ auta, který mu k dosažení cíle nejlépe vyhovuje (Zdroj: © metamorworks / stock.adobe.com)

Podle potřeby si zákazník zapůjčí ten typ auta, který mu k dosažení cíle nejlépe vyhovuje

Přístup k různým typům automobilů

Zákazníci carsharingových společností mohou pro různé účely cest využít kompletní vozový park společnosti. Nejsou vázáni k jednomu konkrétnímu vozu, ale mají možnost si zvolit a vybrat automobil nejvhodnější pro daný účel.

Využívání jiných způsobů dopravy

Sdílená mobilita vede k využívání větší různorodosti dopravních prostředků. Zákazníci carsharingových společností častěji kombinují různé způsoby dopravy, aby se dopravili na určené místo. Kromě sdílených aut též využívají vlaky nebo prostředky MHD.

Vrátit se nahoru