Jít na vyhledávání

Smart City

Výklad

3D model Smart City

3D model Smart City

Smart City neboli chytré město je v poslední době často skloňovaný termín, se kterým operují velké světové metropole, ale i obyčejná malá městečka. Stále více obyvatel se totiž stěhuje do měst, která však kvůli přeplněnosti a zhoršujícímu se životnímu prostředí přestávají být příjemným místem pro život (v roce 2050 bude podle odhadů ve městech bydlet 70 % obyvatel, města budou spotřebovávat 3/4 veškeré vyrobené energie a produkovat 80 % emisí). Zvětšující se počet obyvatel klade větší nároky na energie, dopravu, vodu i prostor. Roste produkce odpadů, zhoršuje se kvalita ovzduší. Města, která se s tímto trendem nechtějí smířit, čeká zásadní a nezbytná proměna. V rámci udržitelného rozvoje se musí začít chovat zodpovědně, aby snížila negativní dopady urbanizace, zefektivnila využívání všech druhů energií a zlepšila dopravní situaci na svém území. Výsledkem by mělo být zkvalitnění životního prostředí a zachování příjemného prostoru pro život obyvatel.

Výsledkem všech aktivit v rámci koncepce chytrého města je zkvalitnění životního prostředí a vytvoření příjemného místa pro všestranný život obyvatel (Zdroj: © Olesia Bilkei / stock.adobe.com)

Výsledkem všech aktivit v rámci koncepce chytrého města je zkvalitnění životního prostředí a vytvoření příjemného místa pro všestranný život obyvatel

Výhodou dnešní doby je existence moderních informačních technologií, které mohou být spolehlivým prostředkem pro dosažení výše uvedených cílů. S jejich pomocí se města zaměřují na moderní technologická opatření řešící klíčové problémy. Každé město je ale unikátní, má své vlastní palčivé problémy a ty musí řešit vlastní kombinací různých opatření. Nelze proto jednoznačně říct, co musí, nebo nesmí chytré město dělat, a kterému se to daří nejlépe.

A jak by se dalo chytré město nejjasněji a nejvýstižněji popsat, případně definovat?

Obecně lze říct, že chytrým (Smart) nebo inteligentním je to město, které se pomocí využití moderních informačních technologií a propojení infrastruktury snaží o maximální zkvalitnění života obyvatel s minimální spotřebou energetických zdrojů. Nejviditelněji se to projevuje v oblastech energetiky a dopravy. Důležitým faktorem v posuzování chytrých měst je komplexnost přístupu, zahrnující kromě udržitelné kvality života a energetické efektivnosti i technologickou vyspělost, efektivitu řízení a ekonomickou výhodnost řešení.

Moderním chytrým městem proudí nejen energie, ale i obrovské množství dat z inteligentních senzorů (Zdroj: © zhu difeng / stock.adobe.com)

Moderním chytrým městem proudí nejen energie, ale i obrovské množství dat z inteligentních senzorů

Rozsah problematiky, týkající se fenoménu chytrých měst, je opravdu široký a každé město jej řeší po svém, správným mixem sofistikovaných řešení vlastních problémů. Je proto jasné, že zjistit, které město je na tom nejlíp, je složité. Pokouší se o to například index Cities in Motion (Města v pohybu) organizace IESE. Jde o rozsáhlou studii založenou na zpracování velkého množství dat. 181 měst z celého světa je v ní hodnoceno na základě asi 60 indikátorů, vyhodnocujících udržitelnost a kvalitu života obyvatel v současnosti i v budoucnu.

Jedním z hlavních úkolů, které musí chytrá města řešit, je omezení individuální dopravy a preference její hromadné a alternativní podoby (Zdroj: © Astrakan Images / stock.adobe.com)

Jedním z hlavních úkolů, které musí chytrá města řešit, je omezení individuální dopravy a preference její hromadné a alternativní podoby

A kterých oblastí se vlastně projekty chytrých měst dotýkají? Zkusme pojmenovat aspoň ty nejdůležitější z nich:

 • Řízení a strategie rozvoje města – osobní a angažovaný přístup úředníků, dlouhodobě udržitelný rozvoj, strategické plánování,
 • Rozvoj města – preference zelených urbanistických řešení, rozšiřování zeleně a vodních ploch, zlepšení mikroklimatu,
 • Komunikace – rozvoj a využití městských komunikačních sítí, dostupné informace pro každého,
 • Bezpečnost obyvatel – dosažení vysokého stupně ochrany osob i majetku,
 • Zdroje energií – začlenění OZE do systémů zásobování energií, soběstačnost, řízení spotřeby, zvyšování energetické efektivnosti, chytré sítě,
 • Správa budov – úspory spotřeby energií, kvalita vnitřního prostředí, monitorování provozu objektu a jeho chytré řízení dle požadavků uživatele,
 • Doprava – optimalizace řízení dopravy v závislosti na dopravní situaci, priorita průjezdů vozidel s právem přednostní jízdy, sdílená doprava (bikesharing, carsharing),
 • Ekologická doprava – preference bezemisních technologií pohonu (elektromobilita, vodík),
 • Parkování – informace o dostupnosti parkovacích míst, navigace k volnému místu, jeho rezervace a zaplacení,
 • Veřejné osvětlení – snížení spotřeby, zvýšení bezpečnosti ve městě, inteligentní řízení lamp podle momentální situace, rychlá diagnostika a cílená oprava, eliminace světelného smogu,
 • Odpadové hospodářství – kvalitní a efektivní řízení svozu a třídění odpadů a jeho druhotné zpracování.
Jedním z nejpalčivějších problémů, které řeší chytrá města, je vysoká hustota automobilové dopravy, tvořené převážně osobními auty (Zdroj: © Ralf Gosch / stock.adobe.com)

Jedním z nejpalčivějších problémů, které řeší chytrá města, je vysoká hustota automobilové dopravy, tvořené převážně osobními auty

O koncept chytrých měst se postupně začínají zajímat i menší města, protože cítí, že i jich se tato změna v myšlení a přístupu k řešení problémů dotýká. Nejde jen o úspory energií a zklidnění dopravy, do popředí se dostávají otázky zlepšení životního prostředí nebo optimalizace odpadového hospodářství, e-government, zdravotnictví a sociální služby. Každopádně je přijetí koncepce chytrého města běh na hodně dlouhou trať, skládající se z koncepčního a kontinuálního prosazování chytrých řešení a připravování velkých, ale i docela malých projektů. Jak již bylo zmíněno, jde především o kvalitativní posun v myšlení zástupců vedení města, současně se změnou zažitých postojů a priorit firem i samotných obyvatel města.

Postupné realizace chytrých řešení, využívání informačních technologií a inteligentní služby přispívají ke zkvalitnění života městských obyvatel (Zdroj: © Olesia Bilkei / stock.adobe.com)

Postupné realizace chytrých řešení, využívání informačních technologií a inteligentní služby přispívají ke zkvalitnění života městských obyvatel

Vizí chytrých měst je postupná optimalizace vlastní ICT infrastruktury a maximalizace efektivity poskytovaných služeb s využitím digitální konektivity systémů a zpracováním velkého množství on-line dat. Cílem všech aktivit spojených s koncepcí chytrých měst (Smart City) je zlepšení kvality života obyvatel a zabezpečení stálého a udržitelného rozvoje města.

Vrátit se nahoru