Jít na vyhledávání

Strategické plánování

Přínosy a výhody

Dlouhodobé a komplexní řešení

Strategické plánování je nevyhnutelnou podmínkou správného směřování rozvoje města. Dlouhodobé projekty, vedoucí k prosperitě a vyšší kvalitě života, jsou v plánu posuzovány komplexně, jednotně a synergicky.

Jasně definované cíle a směry vývoje

Strategický plán představuje vize a cíle, ke kterým má vývoj města směřovat. Přitom hlavní směr je stále konzistentní a kroky vedoucí k cílům předem definované. V průběhu realizace strategického plánu jsou jednotlivé kroky upravovány podle momentálních skutečností.

Dlouhodobý a komplexní strategický plán definuje cíle, systematické směřování a provázanost projektů chytrého města (Zdroj: © Rawpixel.com / stock.adobe.com)

Dlouhodobý a komplexní strategický plán definuje cíle, systematické směřování a provázanost projektů chytrého města

Optimální využití zdrojů

Při omezených zdrojích strategický plán určuje priority i optimální časovou návaznost realizací malých i větších projektů. Vedení města může soustředit veškeré své úsilí a zdroje na řešení nejdůležitějších problémů.

Zpětná vazba

Vyhodnocením kumulovaných dat první části projektů chytrého města může dojít k přehodnocení dalšího postupu a upřednostnění dosud neznámých kritických oblastí. Strategické směry zůstávají nezměněny, ale mění se priority dílčích úkolů.

Vrátit se nahoru