Jít na vyhledávání

Veřejné osvětlení

Výklad

Osvětlené náměstí v Českých Budějovicích (Zdroj: © pedrosala / stock.adobe.com)

Osvětlené náměstí v Českých Budějovicích

Moderní, energeticky nenáročné a inteligentně řízené veřejné osvětlení představuje jednu z důležitých oblastí konceptu chytrých měst. Osvětlovací systémy jsou součástí městské infrastruktury a umožňují prodloužit aktivní život obyvatel i do nočních hodin. Zároveň zvyšují bezpečí ve městě, bezpečnost v noční dopravě a zvýrazňují technické a architektonické pamětihodnosti, které lákají do měst turisty. Na záplavu pouličních světel a cílených reflektorů jsme v noci v městských aglomeracích již zvyklí.

V důsledku neustálého zvyšování cen energií se chytrá města snaží zavádět opatření na snižování nákladů na provoz veřejného osvětlení. V první řadě jde o výměnu zastaralých svítidel moderními LED zdroji. Pro každou lokalitu je nutný správný výběr vhodného druhu svítidla a jeho intenzity. Tímto krokem lze dosáhnout značných finančních úspor (až 70 %) a vzhledem k tomu, že spotřeba elektrické energie na veřejné osvětlení se podílí asi 1/3 na celkové spotřebě města, jde o nezanedbatelnou částku, a tudíž o dobrou investici do budoucna. Návratnost investovaných prostředků do modernizace osvětlení je poměrně krátká.

Rovnoměrné osvětlení místních komunikací je základním aspektem noční bezpečnosti v dopravě (Zdroj: © Aleksei Lazukov / stock.adobe.com)

Rovnoměrné osvětlení místních komunikací je základním aspektem noční bezpečnosti v dopravě

Současné osvětlovací zdroje jdou v úsporách ještě dál a využívají pro svůj provoz určité prvky inteligentního řízení. Namísto pevně zadaného času svícení lampy reagují na měnící se intenzitu světla a rozsvěcují se až v okamžiku, kdy se skutečně začne stmívat. Prahové hodnoty sepnutí jsou obsluhou dálkově nastavitelné pro každou lampu. Kromě zapnutí a vypnutí je taky možné regulovat intenzitu svitu. Lampy mohou být vybaveny senzory, které detekují pohyb chodců nebo intenzitu dopravy, a v době, kdy jsou ulice prázdné, lampy snižují intenzitu svícení třeba až na 25 %. Inteligentní řízení jasu lamp tak přidává další úspory a zvyšuje rentabilnost investice do nového osvětlení. Nesmíme zapomínat ani na pozitivní vliv na okolí ve formě omezení světelného znečištění měst. Navíc inteligentní řízení světel veřejného osvětlení umožňuje podle potřeb jediným klikem myši vypnout všechny zdroje v určité oblasti nebo je naopak zapnout na nejvyšší intenzitu (například při konání veřejných akcí).

Úsporná svítidla a správný energetický a časový management na větších osvětlených plochách je dobrou vizitkou chytrých měst (Zdroj: © Roman Milert / stock.adobe.com)

Úsporná svítidla a správný energetický a časový management na větších osvětlených plochách je dobrou vizitkou chytrých měst

Zavádění moderního řízení veřejného osvětlení přináší kromě úspor i další benefity. Prvním je optimalizace nákladů na servisní operace. Řídicí systém má o každém světelném zdroji kompletní informace, včetně okamžitého stavu, aktuální spotřeby, režimu svícení nebo poruchy konkrétní části zdroje. Proto je značně zjednodušené plánování i realizace servisních zásahů. Evidované doby svícení a čerpání plánované životnosti zdrojů umožňují dostatečně včas rozhodnout o jejich výměně. Dalším plusem je podrobná parametrizace světel veřejného osvětlení, kdy se pro každé světlo nebo skupinu světel v řídicím systému zadávají například diagramy intenzity, časové konstanty a logika pro inteligentní řízení jasu nebo hraniční úroveň setmění.

Náklady na provoz veřejného osvětlení dosahují přibližně třetiny celkových energetických nákladů města (Zdroj: © DarwelShots / stock.adobe.com)

Náklady na provoz veřejného osvětlení dosahují přibližně třetiny celkových energetických nákladů města

Městské veřejné osvětlení má za úkol osvětlit každé náměstí a téměř každou ulici. Tato hustá a pravidelná síť (čítající jen v ČR přes 1 milion svítidel) získá ještě větší význam, pokud se její body při modernizaci osadí různými senzory a inteligentními čidly. Z prosté lampy pro svícení se rázem stává chytré multifunkční zařízení. Data, proudící z těchto aktivních prvků do řídicího systému, mají velkou vypovídací hodnotu a mohou se využít k zajištění větší bezpečnosti, monitorování a regulaci dopravy, měření emisí nebo pro jiné související veřejné služby. K nejčastěji nabízeným doplňkovým modulům chytrých lamp patří: WIFI přístupový bod, informační elektronický panel, kamerový systém, modul nabíjení mobilních zařízení a elektrických dopravních prostředků nebo meteorologická stanice.

Kvůli světelnému znečištění ubývá vhodných míst k pozorování noční oblohy plné hvězd (Zdroj: © fabio lamanna / stock.adobe.com)

Kvůli světelnému znečištění ubývá vhodných míst k pozorování noční oblohy plné hvězd

Modernizace veřejného osvětlení má nezanedbatelný vliv i na úroveň světelného znečištění, protože právě veřejné osvětlení představuje jeho největší zdroj. Výběr kvalitních funkčních svítidel s účinnou směrovou optikou a možností řízení jasu výrazně redukuje příspěvek osvětlení k světelnému znečištění. Velmi důležitým faktorem se v poslední době stává volba teploty chromatičnosti použitého zdroje. Výzkumy ukazují, že světla vyzařující studené bílé světlo s převládající modrou složkou narušují přírodní rovnováhu a mají negativní vliv na biologický rytmus člověka a dalších živých organismů. Proto by bylo vhodnější preferovat při výměně veřejného osvětlení zdroje s teplejšími odstíny světla.

Vrátit se nahoru