Jít na vyhledávání

Parní turbína

Jak je to velké

Temelínská turbína s generátorem (nazývané turbogenerátor) je dominantním zařízením strojovny jaderného bloku. Vlastní turbína je dlouhá 60 metrů a váží kolem 2 000 tun. Délkou odpovídá čtyřem za sebou postaveným vagónům legendární tramvaje Tatra T3, jenom je tak 100krát těžší než tramvaje.

Co se týče hmotnosti turbíny, ta je opravdu velká. Vždyť jen samotný vysokotlaký díl váží stejně jako 30 závodních speciálů Tatra 815 z Rallye Dakar dohromady. A to ještě nemluvíme o nízkotlakých dílech. Ty jsou tři a každý má skoro dvakrát větší hmotnost než první vysokotlaký díl. Rotory všech dílů turbíny musí být dokonale vyváženy, aby se při padesáti otáčkách za sekundu moc nechvěly. Při velkých požadavcích na přesnost a těsnost průtočných částí musí být turbíny sestaveny s téměř hodinářskou přesností.

Pohled na díly 1000MW parní turbíny v Jaderné elektrárně Temelín během její montáže (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Pohled na díly 1000MW parní turbíny v Jaderné elektrárně Temelín během její montáže

Nadzvuková lopatková střela

Ulomená lopatka z Temelína by za tři minuty přistála v Praze (Zdroj: © Peter / stock.adobe.com)

Ulomená lopatka z Temelína by za tři minuty přistála v Praze

Pozornost si zasluhují i jednotlivé lopatky na oběžných kolech, především ty nejdelší, nacházející se v posledním stupni nízkotlakých rotorů. Výroba takové lopatky je hotová věda. Lopatky se pohybují již v mokré páře, což klade velké nároky na materiál kvůli erozi, navíc obrovská odstředivá síla vyžaduje extrémní pevnost lopatky. Největší lopatky nízkotlakých dílů temelínské turbíny mají délku 122 cm (přibližně délka násady rýče) a každá váží skoro 50 kilogramů. Lopatky se otáčejí takovou rychlostí, že obvodová rychlost jejich volných konců je dvakrát větší, než je rychlost zvuku. Takže kdybychom takovou rychlostí lopatku vystřelili, předběhla by stíhačku Gripen a za tři minuty by doletěla z Temelína do Prahy.

Velké a horké

Parní turbína převádí energii páry na mechanický pohyb a pára vstupující do turbíny je pěkně horká. Má třikrát vyšší teplotu než pára vycházející z vařící konvice. Průchodem turbínou se teplota páry snižuje a na výstupu z nízkotlakých dílů má pára jen 39 °C, takže je příjemně teplá. Podobně se snižuje i tlak páry. Při vstupu do turbíny má pára přes 6 MPa, tj. 60krát větší, než je atmosférický tlak nebo 15krát větší tlak, než je tlak páry vycházející z obyčejného domácího parního čističe. Po průchodu turbínou pára kondenzuje při tlaku pouhých několika kPa, což je slušný podtlak (nižší než atmosférický). Přesvědčit bychom se o tom mohli tím, že bychom udělali malou dírku do turbíny v místě, kde pára opouští poslední stupeň. Pára by neunikala ven, ale dírkou by se do turbíny nasával okolitý vzduch.

Vrátit se nahoru