Jít na vyhledávání

Úlohy a pokusy

Úloha 1 – Teplota vody

 (Zdroj: © scphoto48 / stock.adobe.com)

Do nádoby s vodou o hmotnosti 20 kg (mv) a teplotou 15 °C (tv) je zaveden 1 kg (mp) syté páry o teplotě 100 °C (tp). Pára ve studené vodě zkondenzuje a smíchá se s ní. Spočítej výslednou teplotu vody v nádobě po smíchání. (Měrné skupenské teplo kondenzace při teplotě páry je 2 260 kJ/kg (lp), měrná tepelná kapacita vody je 4 180 J/kg/K (cv)).

Zobrazit řešení

Teplo přijaté vodou: Qv = mv . cv . (tx − tv)

Teplo uvolněné při kondenzaci páry: Qp = mp . lp

Teplo uvolněné při ochlazení kondenzátu: Qpk = mp . cv . (tp − tx)

Rovnovážný stav: Qv = Qp + Qpk

Výsledná teplota vody: tx = (mp . lp + cv . (mv . tv + mp . tp)) / (mv . cv + mp . cv)

Výsledná teplota vody: tx = (1 . 2,26e6 + 4 180 . (20 . 15 + 1 . 100)) / (20 . 4 180 + 1 . 4 180)

Výsledná teplota vody: tx = 44,8 °C

Úloha 2 – Průtok chladicí vody

 (Zdroj: © kinwun / stock.adobe.com)

Vypočtěte průtok chladicí vody kondenzátorem, když v něm probíhá kondenzace syté páry o průtoku 325 kg/s (mp) a skupenské teplo kondenzace je 2,39e6 J/kg (lp) (při teplotě kondenzace 35 °C (tpk)). V kondenzátoru se chladicí voda ohřeje o 11 °C (Δtv). Měrná tepelná kapacita vody je 4 180 J/kg/K (cv).

Zobrazit řešení

Teplo uvolněné při kondenzaci páry: Qp = mp . lp

Teplo přijaté vodou: Qv = mv . cv . Δtv

Průtok vody kondenzátorem: mv = Qv / (cv . Δtv)

Rovnovážný stav: Qv = Qp

Průtok vody kondenzátorem: mv = (mp . lp) / (cv . Δtv)

Průtok vody kondenzátorem: mv = (325 . 2,39 . 106) / (4 180 . 11)

Průtok vody kondenzátorem: mv = 16 900 kg/s

Vrátit se nahoru
detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id 404_ERROR_PAGE
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id SEARCH
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id ENVLIT
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id FYZIKALNI_PORADNA
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id ZAJIMAVA_VIDEA
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id AKTUALITY_WEB
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id UHELNE_ELEKTRARNY_MAP
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id JADERNE_ELEKTRARNY_MAP
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id PLYNOVE_ELEKTRARNY_MAP
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id VODNI_ELEKTRARNY_MAP
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id VETRNE_ELEKTRARNY_MAP
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id SLUNECNI_ELEKTRARNY_MAP
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id MALE_VODNI_ELEKTRARNY_MAP
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id BIOPLYN_ELEKTRARNY_MAP
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id BIOMASA_ELEKTRARNY_MAP
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id UHELNE_ELEKTRARNY_CEZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id JADERNE_ELEKTRARNY_CEZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id PLYNOVE_ELEKTRARNY_CEZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id VODNI_ELEKTRARNY_CEZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id VETRNE_ELEKTRARNY_CEZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id SLUNECNI_ELEKTRARNY_CEZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id MALE_VODNI_ELEKTRARNY_CEZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id BIOPLYN_ELEKTRARNY_CEZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id BIOMASA_ELEKTRARNY_CEZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id FILMY
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id TISKOVINY
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id APLIKACE
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id FOTOBANKA
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id KVIZY
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id KVIZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id SOUTEZ_KVIZ
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id SOUTEZ_O_KNIHU
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id VIMPROC_HOME
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id PRO_DETI
WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id SITEMAP