Jít na vyhledávání

Parogenerátor

Parametry

Parametry parogenerátorů jaderných elektráren

ETE EDU
Tepelný výkon jednoho parogenerátoru 750 MWt 229,2 MWt
Počet parogenerátorů na jeden blok 4 ks 6 ks
Hmotnost parogenerátoru cca 416 t cca 165 t
Tlaková nádoba
– vnitřní průměr 4 000 mm 3 210 mm
– celková délka nádoby 13 840 mm 11 632 mm
– tloušťka stěny prostředních prstenců 145 mm 130 mm
– tloušťka stěny bočních kroužků 105 mm 75 mm
– tloušťka stěny eliptických den 120 mm 84 mm
– materiál nádoby 10GN2MFA 22K
Primární médium
– teplota na vstupu do parogenerátoru 320 °C 297 °C
– teplota na výstupu z parogenerátoru 290 °C 268 °C
– tlak primárního média 15,69 MPa 12,3 MPa
– objemový průtok 5,88 m3/s 1,91 m3/s
Sekundární médium
– teplota napájecí vody 220 °C 224 °C
– teplota syté páry 278,5 °C 258,9 °C
– tlak generované páry 6,3 MPa 4,61 MPa
– hmotnostní průtok generované páry 1 470 t/h 452 t/h
Teplosměnné trubky
– celkový počet trubek 11 000 ks 5536 ks
– vnější průměr a tloušťka stěny trubky 16 mm × 1,5 mm 16 mm × 1,4 mm
– průměrná délka trubky 11,1 m 9 m
– celková délka trubek 122 100 m 49 935 m
– materiál trubek 08Ch18N10T 08Ch18N10T
– rychlost média v trubkách 4,21 m/s 2,37 m/s
– výpočtová teplosměnná plocha 5 040 m2 2 114 m2
– skutečná teplosměnná plocha (vnější průměr trubek) 6 115 m2 2 510 m2
Vrátit se nahoru
detail