Jít na vyhledávání

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaické panely

Fotovoltaická elektrárna ČEZ v Žabčicích (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Fotovoltaická elektrárna ČEZ v Žabčicích

Výstupní napětí i výkon jednoho fotovoltaického článku je pro většinu aplikací příliš malý. Proto se články spojují do fotovoltaických panelů, spojením mnoha panelů vzniká fotovoltaické pole, které se instaluje v krajině nebo na střechy či fasády.

Aby nám kroupy panely nerozbily, ukládají se fotovoltaické články do hermeticky uzavřených pouzder, která jsou opatřena vysoce průhledným tvrzeným sklem. Chrání je nejen před kroupami, ale i prodlužuje jejich životnost. Životnost fotovoltaických panelů je 20–30 let.

Panely jsou zavěšené na nosné konstrukci tvořené piloty zaraženými do hloubky až 2 m. Pod zemí jsou také většinou hlavní kabely sbírající elektrický proud z panelů. Mezi řadami panelů musí být dost místa např. pro průjezd čisticího stroje, který udržuje povrchy panelů bez prachu a v zimě bez sněhu, aby fungovaly. Už jste viděli štětku, která panely ometá? Má třicet centimetrů dlouhé tuhé štětiny!

Ometání sněhu z panelů

Na konci každé řady parkují automatická zařízení na čištění povrchů fotovoltaických panelů (Zdroj: © jeson / stock.adobe.com)

Na konci každé řady parkují automatická zařízení na čištění povrchů fotovoltaických panelů


V našich zeměpisných podmínkách se panely obvykle montují se sklonem 35–45 stupňů, aby co nejlépe zachytávaly slunce při jeho cestě oblohou. Účinnost fotovoltaických panelů se výrazně zvyšuje, pokud použijeme konstrukci, která se v průběhu dne může natáčet za sluncem jako slunečnice.

 

Panely, které se otáčí za Sluncem, vyrobí víc elektřiny (Zdroj: © mitifoto / stock.adobe.com)

Panely, které se otáčí za Sluncem, vyrobí víc elektřiny

Oboustranné panely vyrábějí elektřinu i z odraženého záření (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Oboustranné panely vyrábějí elektřinu i z odraženého záření

Zkoušejí se také oboustranné panely. Řeknete si, že to je asi nějaká legrace, slunce přece svítí jen z jedné strany, ale ukázalo se, že je možné využít světla odraženého třeba od lesklých střech automobilů, pokud takovými panely zastřešíme parkoviště.

Trávu pod panely mohou udržovat nejen sekačky, ale třeba i ovce nebo kozy.

Střídače schované ve stínu panelů (Zdroj: © romaset / stock.adobe.com)

Střídače schované ve stínu panelů

Střídače – (měniče, invertory)

Jsou zařízení měnící stejnosměrné elektrické napětí vyráběné solárními panely na střídavé napětí 230/400 V. Účinnost přeměny AC/DC ve střídačích vysoko přesahuje 90 %. Také předávají data o vyrobené energii a další měřené hodnoty.

Kabely svádějí elektrický proud ke střídačům (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Kabely svádějí elektrický proud ke střídačům

Spodní část panelů

Pod FV články uvidíme kromě nosné konstrukce také kabelové propojky na stejnosměrný proud, které zajišťují propojení jednotlivých výrobních sekcí a odvádějí produkci o stejnosměrném napětí několik set voltů ke střídači.

Moc plno ve velíně fotovoltaické elektrárny nebývá (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Moc plno ve velíně fotovoltaické elektrárny nebývá

Velín

Je to vlastně kancelář obsluhy fotovoltaické elektrárny. Jsou tu monitory, na nichž lze on-line sledovat parametry, provoz elektrárny a případné poruchy a výpadky v provozu. Také jsou tu záběry z kamerové ostrahy areálu. Provoz elektrárny současně monitoruje nadřízené dohledové centrum obnovitelných zdrojů.

Rozvodna jsou vlastně samé plechové skříně, v nich dráty a v drátech elektrony (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Rozvodna jsou vlastně samé plechové skříně, v nich dráty a v drátech elektrony

Rozvodna

Sem se od jednotlivých měničů sbíhá produkce z celé elektrárny. Výkon elektrárny je poté vyveden podzemním kabelovým vedením a napojen do sítě vysokého napětí.

Vrátit se nahoru