Jít na vyhledávání

Fotovoltaická elektrárna

Solární zajímavosti

Plovoucí fotovoltaické elektrárny

 

Solární panely na hladině velkého umělého vodního rezervoáru (Zdroj: © STOCKSTUDIO / stock.adobe.com)

Solární panely na hladině velkého umělého vodního rezervoáru

Kromě nestálosti a nepředvídanosti výroby jsou zřejmě největší nevýhodou slunečních elektráren velké zábory zemědělské půdy. Někoho napadlo tuto nevýhodu vyřešit umístěním fotovoltaických panelů na střechy továrních hal, obchodních center, parkovišť. Rychlým tempem přibývají i systémy využívající vodní plochy. Tam přibývá odstranění ještě jedné výše zmíněné nevýhody – přehřívání panelů. Voda je přirozeně chladí! Na světě bylo v roce 2020 v provozu už přes 350 plovoucích elektráren o kapacitě téměř 3 GW (kapacita tří temelínských bloků) v přibližně 40 zemích. Nejvíce je jich v Asii, kde je instalováno 87 % celosvětové plovoucí solární kapacity a kde plovoucí elektrárny vznikají zejména na energetických a zavlažovacích vodních dílech.

Revitalizované jezero Most může poskytnout vhodnou vodní plochu pro plovoucí fotovoltaické elektrárny v Čechách (Zdroj: © kaprikfoto / stock.adobe.com)

Revitalizované jezero Most může poskytnout vhodnou vodní plochu pro plovoucí fotovoltaické elektrárny v Čechách

Největší plovoucí solární projekt na světě nyní vzniká na přehradě Sirindhorn v Thajsku (Sirindhorn je jméno thajské princezny). Instalovaný výkon panelů plovoucích na přehradním jezeře hydrocentrály bude 45 MW a uvedení do provozu se očekává v polovině roku 2021. Plovoucí část bude dodávat elektřinu během dne a hydroelektrárna především v noci.

O využití plovoucích fotovoltaických elektráren se uvažuje i v České republice. Po našem odklonu od uhlí by solární parky na vodní hladině daly novou tvář vytěženým a zatopeným uhelným dolům. Odhady slibují, že plným využitím těchto ploch by Česko získalo až několik GW čisté elektrické energie. Vodní soláry by mohly využít dobrou síťovou infrastrukturu uhelných regionů a v neposlední řadě by také zlepšovaly kvalitu vody v nádržích. Celý projekt je zatím ve stadiu výstavby pilotních referenčních instalací.

Agrovoltaické struktury v místě Tresserre ve Francii (Zdroj: ©Sun’Agri)

Agrovoltaické struktury v místě Tresserre ve Francii

Agrovoltaika

Čím dál častěji se fotovoltaické panely také kombinují se zemědělstvím. Jsou vhodné k plodinám, kterým nesvědčí příliš prudké a ostré slunce. Takové panely se montují v šikmé poloze a s orientací převážně na jih. Díky visuté konstrukci o výšce přibližně 5 metrů plodiny pak rostou v částečném stínu pod panely, což poskytuje výhodu při vlnách veder a suchu.

Vyrobenou elektřinu lze zároveň využít třeba pro čerpání vody na zavlažování.

V Ledvicích vzniká „laboratoř zelené energetiky“, kde se testují svislé panely určené k použití nad zemědělskou půdou (Zdroj: ČEZ, a. s.)

V Ledvicích vzniká „laboratoř zelené energetiky“, kde se testují svislé panely určené k použití nad zemědělskou půdou

Vrátit se nahoru