Jít na vyhledávání

O Slunci a záření

Slunce

Sluneční bůh Ra (někdy psáno Re), stvořitel světa, putoval v představách Egypťanů den co den, po tisíce let, ve sluneční bárce přes nebeský oceán (Zdroj: © Vladimir Zadvinskii / stock.adobe.com)

Sluneční bůh Ra (někdy psáno Re), stvořitel světa, putoval v představách Egypťanů den co den, po tisíce let, ve sluneční bárce přes nebeský oceán

Bez naší hvězdy bychom neexistovali. Na naší planetě by totiž nebyl vůbec žádný život. Všechny dávné lidské civilizace, co kdy chodily po Zemi, uctívaly Slunce jako božstvo. Posvátná místa věnovaná bohům či bohyním Slunce exitovala na všech světadílech s výjimkou Antarktidy.Tohle „božstvo“ k nám totiž posílá životadárné teplo a světlo – fyzikové tomu říkají elektromagnetické záření.

Díky vědeckému pokroku umíme dnes energii Slunce využít na maximum. Světelnou energii můžeme přeměnit na elektřinu ve fotovoltaických systémech a tepelnou energii použít ve slunečních kolektorech a dalších slunečních tepelných zařízeních.

Druhy slunečního záření, příklady zařízení a formy využitelné energie

Druhy slunečního záření, příklady zařízení a formy využitelné energie

Skoro všechna energie na Zemi je ze Slunce!

Když Slunce ohřívá zemský povrch a atmosféru, vznikají vrstvy vzduchu s různou teplotou, hustotou a tlakem. Vyrovnáváním atmosférického tlaku vzniká vítr, který také používáme jako zdroj energie.

Díky slunečnímu teplu se vypařuje voda a dochází k neustálému koloběhu vody na Zemi. Energii proudící vody také můžeme přeměnit na elektřinu. Můžeme energeticky využít i teplotní rozdíly povrchu a hlubiny oceánů, nebo větrem způsobovaného vlnobití. Z ohřátého zemského povrchu, vzduchu a vody získává energii tepelné čerpadlo.

Energetické zdroje na Zemi, za které vděčíme Slunci

Energetické zdroje na Zemi, za které vděčíme Slunci

Část sluneční energie zachytávají rostliny a přes systém fotosyntézy ji ukládají ve formě chemických sloučenin. Stačí jim na to ani ne procento (setina) všeho dopadajícího světla. Člověk zjistil, že rostliny může nejen sníst, aby získal tělesnou energii, ale že je může také spálit, aby mu daly teplo. Pomocí tepla pak může vyrobit i elektřinu. Rostlinám používaným k výrobě energie se říká biomasa.

Rostliny fotosyntetizovaly a ukládaly chemickou energii už od pravěku. Z odumřelých organizmů vznikla fosilní paliva. Sluneční energie shromažďovaná miliony let v uhlí nebo ropě je dnes hlavním energetickým zdrojem lidstva.

Výjimky, co potvrzují pravidlo

Krabí mlhovina. Tady kdysi vybuchla supernova a tvoří se tu nové galaxie (Zdroj: © dmitr86 / stock.adobe.com)

Krabí mlhovina. Tady kdysi vybuchla supernova a tvoří se tu nové galaxie

Geotermální energie má původ v horkých hlubinách Země a jadernou energii získáváme díky uranu a thoriu, prvkům obsaženým v zemské kůře. Jak se tam dostaly? Může za to také hvězda podobná našemu Slunci, ale mnohem vzdálenější a starší.  Před miliardami let tato hvězda vybuchla jako supernova, což vedlo ke vzniku celé řady chemických prvků, včetně uranu a thoria. Zhroucení supernovy uvolní takové množství energie, že byste s ním ohřáli z nuly na sto stupňů Celsia vodu v kouli o průměru 40krát větším, než je vzdálenost Země od Slunce.

Tajemství sluneční energie

Slunce je obrovská žhavá koule, tvořená ze tří čtvrtin vodíkem a přibližně z ¼ heliem. Ostatní prvky mají jen velmi malé zastoupení a tvoří jen asi 1,5 % hmotnosti Slunce. Vodík je zdrojem energie, kterou Slunce nepřetržitě již víc než 4 miliardy let vyzařuje.

Vrátit se nahoru